Semináře

Výběr volitelných předmětů pro školní rok 2023/2024

Žáci budoucích předposledních a posledních ročníků si mohou volit semináře pro příští školní z této pestré nabídky:

Semináře pro žáky 3.A4 a 7.A

Konverzace v anglickém jazyce

Biologie člověka

Deskriptivní geometrie

Dějiny umění

Humanitní propedeutika

Příprava na jazykové zkoušky

Právo

Programování

Seminář z českého jazyka

Seminář obecných dějin

Fyzikální seminář

Seminář a cvičení z chemie

Seminář z matematiky

Společenskovědní seminář


Semináře pro maturitní ročníky

Konverzace v anglickém jazyce

Anglické reálie

Seminář z českého jazyka a literatury

Deskriptivní geometrie

Diferenciální počet

Dějiny umění

Ekonomicko-marketingový seminář

Geografický seminář

Molekulární biologie

Moderní dějiny

Pedagogický seminář

Příprava na jazykové zkoušky

Překladatelský seminář

Psychologie

Právo

Programování

Seminář z biologie

Seminář z českého jazyka

Seminář z dějepisu

Fyzikální seminář

Seminář a cvičení z chemie

Seminář z matematiky

Seminář španělského jazyka

Společenskovědní seminář

Od 14. 1. 2023 se žáci mohou seznámit s anotacemi seminářů pro příští školní rok, které jim dovolí profilovat se ve studiu dle oblasti svých zájmů

Od 30.1.2023 od 20:00 bude v Bakalářích otevřena anketa, ve které si žáci 2.A4 a 6.A vybírají právě tři semináře, žáci 3.A4, 3.B4 a 7.A si vybírají právě 6 seminářů. 

Anketa bude otevřena do 1.2.2023 do 12:00. Žákům, kteří výběr neprovedou bez omluvy včas, budou semináře přiděleny.

Výběr bude dvoukolový, do druhého kola postoupí semináře, které budou mít dostatek zájemců. Žáci, kteří si vyberou seminář, ve kterém bude málo zájemců, budou vyzvání ke změně výběru. Další informace budou zveřejněny v týdnu od 6.2.2023

Obecné informace:

Semináře pro předposlední ročník

Semináře pro poslední ročník