Semináře

Výběr volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Žáci budoucích předposledních a posledních ročníků si mohou volit semináře pro příští školní z této pestré nabídky:

Semináře pro žáky 3.A4, 3.B4 a 7.A

Kultura anglicky mluvících zemí.docx

Konverzace v anglickém jazyce.docx

Příprava na jazykové zkoušky.docx

Německý jazykový diplom_ dvouletý.docx

Rusky-jazyk-pro-zacatecniky.docx

Seminář z českého jazyka.docx

Seminář obecných dějin.docx

Společenskovědní seminář.docx

Dějepisný seminář.docx

Dějiny umění.docx

Humanitní propedeutika.docx

Právnický seminář.docx

Seminář z matematiky.docx

Seminář a cvičení z chemie.doc

Seminář z fyziky.docx

Deskriptivní geometrie.docx

Biologie člověka.docx

Programování3.docx


Semináře pro maturitní ročníky

Anglická konverzace.docx

Příprava na jazykové zkoušky.docx

Anglické reálie.docx

Německý jazykový diplom.docx

Ruština pro začátečníky.docx

Překladatelský seminář.docx

Seminář z českého jazyka_Hrubeš.docx

Seminář z českého jazyka_Rozbrojová.docx

Stylistika.docx

Seminář z dějepisu.docx

Moderní dějiny.docx

Dějiny umění.docx

Společenskovědní seminář.docx

Psychologie.docx

Pedagogický seminář.docx

Ekonomicko-marketingový seminář.docx

Seminář a cvičení z matematiky.docx

Diferenciální a integrální počet.docx

Deskriptivní geometrie.docx

Seminář z fyziky.docx

Seminář a cvičení z chemie.docx

Molekulární biologie a genetika.docx

Seminář z biologie.docx

Programování.docx

Geografický seminář.docx


Od úterý 11. 1. 2022 si žáci mohou prostřednictvím ankety a bakalářích vybírat z široké nabídky seminářů a profilovat se ve studiu dle oblasti svých zájmů.

Semináře pro předposlední ročník

Semináře pro poslední ročník