Semináře

Výběr volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025

Žáci budoucích předposledních a posledních ročníků si mohou volit semináře pro příští školní z této pestré nabídky:

Semináře pro žáky 3.A4, 3.B4  a 7.A

Pozor - doplnění anotací a rozdělení předmětů příprava na jazykové zkoušky! 

Příprava na jazykové zkoušky B2 First

Příprava na jazykové zkoušky C Advanced

Biologie člověka

Dějiny 20. a 21.století

Dějiny umění

Deskriptivní geometrie

Francouzský jazyk pro začátečníky

Humanitní propedeutika

Konverzace v anglickém jazyce

Německý jazykový diplom

Právo

Programování

Seminář a cvičení z chemie

Seminář z českého jazyka

Seminář z fyziky

Seminář z matematiky

Seminář z obecných dějin

Společenskovědní seminář

Souhrnná nabídka seminářů předmaturitních

Semináře pro maturitní ročníky

Anglické reálie

Dějiny umění

Deskriptivní geometrie

Diferenciální počet

Ekonomicko-marketingový seminář

Fyzikální seminář

Geografický seminář

Konverzace v anglickém jazyce

Moderní dějiny

Molekulární biologie a genetika

Pedagogický seminář

Programování

Příprava na jazykové zkoušky

Psychologe

Seminář z biologie

Seminář z českého jazyka a literatury

Seminář z češtiny

Seminář z dějepisu

Seminář z chemie

Seminář z matematiky

Společenskovědní seminář

Souhrnná nabídka seminářů pro maturanty

Od 11. 1. 2024 se žáci mohou seznámit s anotacemi seminářů pro příští školní rok, které jim dovolí profilovat se ve studiu dle oblasti svých zájmů

Od středy 17.ledna bude v Bakalářích otevřena anketa, ve které si:

od 20:00 žáci tříd 2.A4, 2.B4 a 6.A vybírají právě tři semináře, 

od 19:00 žáci tříd 3.A4 a 7.A vybírají právě 6 seminářů. 

Anketa bude otevřena do pátku 19.1.2024 do 12:00. Žákům, kteří výběr neprovedou bez omluvy včas, budou semináře přiděleny.

Výběr bude dvoukolový, do druhého kola postoupí semináře, které budou mít dostatek zájemců. Žáci, kteří si vyberou seminář, ve kterém bude málo zájemců, budou vyzvání ke změně výběru. 

Obecné informace:

Semináře pro předposlední ročník

Semináře pro poslední ročník