Přípravný kurz

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pro rok 2024/2025

I tento školní rok pořádá Gymnázium Havířov – Podlesí přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka s možností absolvovat přijímací zkoušky „nanečisto“. Začínáme 10. ledna 2024.  Cena za kurz je pro uchazeče 5. i 9. ročníků 1 200 Kč. 

AKTUÁLNĚ 22.3.2024

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou ve středu 27. března 2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMAČEK NANEČISTO BUDOU SDĚLENY ŽÁKŮM VE STŘEDU 3.4. V DOBĚ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

Uchazeči, kteří se nemohou dostavit pro výsledky přijímaček nanečisto ve středu 3.4., si je mohou vyžádat písemně na adrese:  konieczna@gsh.cz


všichni uchazeči začínají první test v 14:30 - 15:45 - matematika, test 70 min, instrukce 5 minut

přestávka 15:45 - 15:55 (při skutečných zkouškách je přestávka delší)

všichni uchazeči začínají druhý test v 15:55 - 17:00 - český jazyk, test 60 minut, instrukce 5 minut 

Připomínáme všem přihlášeným, že se ve škole přezouváme, vezměte si tedy přezůvky, nebo využijte návleky na venkovní obuv, které jsou k dispozici u vstupu do školy.


Pro velký zájem přidáváme další termín pro uchazeče o čtyřleté studium: čtvrtek 15:10 - 17:25


1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka TÝDNĚ

  • Žáci 5. tříd: 10.1. – 20.3. 2024, každou středu v čase 14:30 – 16:45
  • Žáci 9. tříd: 10.1. – 20.3. 2024, každou středu v čase 14:45 – 17:00Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail konieczna@gsh.cz, nebo podejte na sekretariátu školy. Přihlášení k přípravným kurzům je možné do 8. 1. 2024. V případě naplnění kapacity se bude přihlížet k datu podání přihlášky. Po podání přihlášky Vám budou zaslány informace ohledně platby (převodem na účet školy dle individuálně zaslaných podkladů). 

Ve středu 27. 3. 2024 proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky „nanečisto“.  Na zkoušku z matematiky a českého jazyka se mohou přihlásit uchazeči 5. i 9. ročníků, přičemž absolvování přípravných kurzů není podmínkou. Následující středu, 3. 4. 2024, budou přijímací zkoušky „nanečisto“ rozebrány s žáky. Administrativní poplatek 200 Kč bude společně s přihláškou ke zkouškám „nanečisto“ vybírán ve vestibulu školy ve dnech 6. 3. a 20. 3. vždy v čase 13:30 – 14:30.

Přihlášku uchazeče ke stažení zde: Prihlaska_pro_PATOU_tridu   Prihlaska_pro_DEVATOU_tridu

prihlaska na přijímačky "nanečisto"

V případě dotazů kontaktujte:   Mgr. Michaelu Koniecznou na konieczna@gsh.cz tel.: 596 475 064 nebo sekretariát školy tel.: 596 411 156, vhodnější je kontaktovat sekretariát