Přípravný kurz

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pro rok 2023/2024

Výsledky "přijímaček nanečisto" 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK nanečisto 2023

Uchazeči vyplňovali test z matematiky a z českého jazyka,  zadání vycházelo z podoby testů Cermatu. Výsledky jsou zveřejněny anonymně, uchazeči jsou řazeni podle výsledku z každého testu zvlášť, aby se snadno orientovali, jak se jim který test vydařil. 

V jednotné přijímací zkoušce, kterou budou uchazeči vykonávat v dubnu, budou uchazeči hodnoceni dle součtu za oba testy.

Jednotlivé testové úlohy lze konzultovat v rámci přípravného kurzu ve středu 29.3.2023.Gymnázium Havířov - Podlesí pořádá od ledna 2023 přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka s možností absolvovat přijímací zkoušky "nanečisto"


1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka TÝDNĚ

  • Žáci 9. tříd:
    • 11.1. - 29. 3. 2023, vždy ve středu 14:30-16:45, cena za celý kurz 1 200 Kč
  • Žáci 5. tříd:
    • 11.1. - 29. 3. 2023, vždy ve středu 14:15-16:30, cena za celý kurz 1 200 Kč

Přihlášku pro žáky 9. tříd nebo pro žáky 5. tříd, zašlete na konieczna@gsh.cz, nebo podejte na sekretariátu školy. Přihlášení je možné do 11.1.2023. V případě naplnění kapacity se přihlíží k datu podání přihlášky.

Přihlášku uchazeče ke stažení zde: Prihlaska_pro_PATOU_tridu   Prihlaska_pro_DEVATOU_tridu

Ve středu 22.března 2023 proběhnou od 14:15 (žáci 5.tříd) a od 14:30 (žáci 9.tříd) na našem gymnáziu přijímací zkoušky "nanečisto". Na zkoušku z českého jazyka a matematiky se mohou přihlásit uchazeči z 5. a 9. ročníků, návštěva našich přípravných kurzů není podmínkou. Administrativní poplatek 200 Kč v hotovosti se bude společně s přihláškou vybírat 8.3.2023 od 13:30 - 14:30 ve vestibulu školy.

Přihláška

Přijímací zkoušky "nanečisto" jsou zcela odděleny od kurzů, je možné je absolvovat jak pro uchazeče navštěvující kurz, tak pro ostatní žáky, tato zkouška je zpoplatněna částkou 200 Kč  (zkouška a o týden později rozbor chyb)

Výsledky "přijímaček nanečisto" zveřejníme zde na webu ve středu 29.3.2023

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Michaelu Koniecznou na konieczna@gsh.cz tel.: 596 475 064 nebo sekretariát školy tel.: 596 411 156, vhodnější je kontaktovat sekretariát