Přípravný kurz

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky v roce 2022/2023

Gymnázium Havířov - Podlesí pořádá od ledna 2022 přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka s možností absolvovat přijímací zkoušky "nanečisto". 

1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka TÝDNĚ

  • Žáci 9. tříd:
    • 12.1. - 30. 3. 2022, vždy ve středu 14:30-16:45, cena za celý kurz 1 000 Kč
  • Žáci 5. tříd:
    • 12.1. - 30. 3. 2022, vždy ve středu 14:15-16:30, cena za celý kurz 1 000 Kč

Přihlášku pro žáky 9. tříd nebo pro žáky 5. tříd, zašlete na sladka@gsh.cz, nebo podejte na sekretariátu školy. Přihlášení je možné do 7.1.2022. V případě naplnění kapacity se přihlíží k datu podání přihlášky.

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Veroniku Sladkou na sladka@gsh.cz tel.: 596 475 058 nebo sekretariát školy tel.: 596 411 156