Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí IČO: 62 331 582 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Osobní údaje střední škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud střední škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od střední školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným střední školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané střední školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných střední školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů střední školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) střední škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči střední škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro střední školu:

S účinností od 1.1.2024 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro střední školu nově:

 Moore Advisory CZ s.r.o.
      se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
      IČO: 09692142
      datová schránka: q4hs4wu
      kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
       e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
      tel.: 734 647 701

Pověřenec pro ochranu osobních údajů do 31.12.2023

Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,
telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fzInformační memorandum o nakládaní s osobními údaji v souvislosti s testování a trasováním od 3.1.2022

Informacni-memorandum-zaci-zakonni-zastupci-COVID-CZ-220104.docx

Informacni-memorandum-zamestnanci-COVID-CZ-220106-1-.docx