Projekty školy

Národní plán obnovy

Neinvestiční dotaze ze státního rozpočtu na doučování žáků

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Pokusným ověřováním kombinovaného vzdělávání ověřuje MŠMT a NPI možnosti zařazení prvků distanční výuky do běžného školního života

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Dotační program podporovaný Moravskoslezským krajem.

Šablony II.

Prostředky škola investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a...

ROP - Podpora přírodovědných předmětů

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů.

EU peníze středním školám

Gymnázium Studentská v Havířově se zapojilo do projektu EU peníze SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5.

Projekt Krokusy

Naše škola se jako mnohé další letos zapojila do akce Projekt Krokus, která má své počátky v Irsku roku 2008.

Kroužky dotované městem Havířov

Statutární město Havířov přispívá každoročně ze svého rozpočtu na financování volnočasových aktivit organizovaných naší školou.