Projekty školy

Erasmus +

GSH se připojilo jako člen konsoria MSK v oblasti školního vzdělávání v rámci programu ERASMUS+ pro období 2024 -2027

OP JAK

Naše škola se zapojila do operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

Národní plán obnovy

Neinvestiční dotaze ze státního rozpočtu na doučování žáků

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Pokusným ověřováním kombinovaného vzdělávání ověřuje MŠMT a NPI možnosti zařazení prvků distanční výuky do běžného školního života

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Dotační program podporovaný Moravskoslezským krajem.

Šablony II.

Prostředky škola investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a...

ROP - Podpora přírodovědných předmětů

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů.

EU peníze středním školám

Gymnázium Studentská v Havířově se zapojilo do projektu EU peníze SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5.

Projekt Krokusy

Naše škola se jako mnohé další letos zapojila do akce Projekt Krokus, která má své počátky v Irsku roku 2008.

DofE

Žáci naší školy se mohou zapojit do mezinárodního programu Cena vévody z Edinburgu, DofE.

Kroužky dotované městem Havířov

Statutární město Havířov přispívá každoročně ze svého rozpočtu na financování volnočasových aktivit organizovaných naší školou.