Výsledky přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče o osmileté studium: 

Přijatí uchazeči do osmiletého oboru vzdělávání

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení do osmiletého oboru vzdělávání

Dvě místa zůstávají volná pro uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů budou účastnit náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Informace pro rodiče přijatých uchazečů ke vzdělávání do osmiletého oboru vzdělávání

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů ke vzdělávání do osmiletého studia

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.pdf, odvolání.docx

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek do osmiletého oboru vzdělávání zdeInformace pro uchazeče o čtyřleté studium: 

Přijatí uchazeči do čtyřletého oboru vzdělávání 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení do čtyřletého oboru vzdělávání 

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek do čtyřletého oboru vzdělávání zde

Jedno místo zůstává volné pro uchazeče, který se ze zdravotních důvodů bude účastnit náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

pozn. Pořadí výsledků přijímacího řízení je letos ovlivněno tzv. redukovaným pořadím. Pořadí žáků, kteří nekonali  jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, je určeno tzv. redukovaným pořadím, kdy je stanoveno podle pokynů MŠMT nejprve pořadí uchazečů podle kritérií bez výsledku z jednotného testu z českého jazyka a následně stanoveno pořadí celkové. 

Při zpracovávání podkladů přijímacího řízení došlo k početní chybě, při které bylo některým uchazečům započítáno do celkového průměrného prospěchu dosaženého na základní škole jen vysvědčení z 1.pololetí 8. třídy a z 1.pololetí 9. třídy. Po odstranění této chyby byla proto provedena oprava původně zveřejněných výsledkových listin.  Tato oprava se týká jedenácti uchazečů a nemá vliv na přijetí či nepřijetí jednotlivých uchazečů, došlo pouze ke změně pořadí u některých uchazečů. Opravená výsledková listina byla  zveřejněna 29.4.2022 v 16:00 na webových stránkách školy a na vstupu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílaná zákonným zástupcům jsou vydána správně. Za chybu se omlouváme 

Informace pro rodiče přijatých uchazečů ke vzdělávání do čtyřletého studia

výběr 2.cizího jazyka a estetické výchovy, výběr 2.cizího jazyka a estetické výchovy.doc

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů ke vzdělávání do čtyřletého studia

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí,  odvolání proti nepřijetí.docx

Související aktuality

Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021 - čtyřleté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022