Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024: 

Uchazeči o čtyřleté studium: 

Přijatí uchazeči

Celkové pořadí 

Informace pro rodiče přijatých uchazečů ke vzdělávání do čtyřletého studia

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů ke vzdělávání

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

výběr 2.cizího jazyka a estetické výchovy


Uchazeči o osmileté studium:

Přijatí uchazeči

Celkové pořadí

Informace pro rodiče přijatých uchazečů ke vzdělávání do osmiletého studia

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů ke vzdělávání

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.pdfTermíny konání:

 • 13. dubna 2023 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 14. dubna 2023 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)

Termíny konání:

 • 17. dubna 2023 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 18. dubna 2023 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)


Související aktuality

Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021 - čtyřleté studium

19. 5. 2021 | Informační sdělení

od šk. roku 2021/2022