Základní informace

Název školy
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Zřizovatel
Moravskoslezský kraj

Ředitelka
Mgr. PhDr. Hana Čížová

Statutární zástupkyně ředitelky
Ing. Eva Skubidová

Výchovný poradce
Mgr.Kateřina Onderková, Mgr. David Málek

Metodik prevence
Mgr. Jana Ligocká

Koordinátor ŠVP
PhDr. Hana Čížová

Koordinátor ICT
Mgr. Pavel Krč

Telefon
+420 596 411 156

ID Datové schránky
hqef7p2

Školní jídelna ZŠ Fr. Hrubína
+420 597 578 976

Školní jídelna HŠ a OA Havířov
+420 596 475 121

IČO
62 33 15 82

IZO
000 601 551

REDIZO
600 016 684

E-mail školy
gymnazium@gsh.cz

Webmaster
Petr Pszczolka

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele