Pro budoucí žáky

Informace pro přijaté žáky

Začátek školního roku proběhne 4.9.2023 od 8:00 v budově školy.  

Žáci 4.9. obdrží přístup do Bakalářů, potvrzení o studiu, seznámí se se školním řádem, pravidly omlouvání absence, dostanou přidělenou šatní skříňku a čekají je další administrativní úkony. 

Stravování žáků zajišťuje jídelna při ZŠ F. Hrubína, ZŠ obvykle doporučuje přihlásit se do 15.8., aby bylo včas strženo stravné na měsíc září. V letošním roce probíhá v měsících červenci a srpnu na ZŠ F.Hrubína rekonstrukce a škola zahájí školní rok až v průběhu září, kdy zahájí provoz jídelna zatím nevíme.  Další info jidelna a zde

Čip pro vstup do školy a do jídelny lze vyzvednout v kanceláři školy (p. Pszczolka, p. Hlavová) od 28.8.2023, lze řešit i 4.9. Záloha na čip činí 100 Kč.

Podle pravidelného  rozvrhu se noví žáci vyučují od 5.9.2023.

Třídní vyučující primy bude  Mgr. Šigutová, třídní  vyučující 1.A4 bude Mgr. Skubidová

Všichni žáci prvních ročníků přinesou nejpozději 4.9.2023 vysvědčení stvrzující dokončení studia na základní škole (tedy vysvědčení z 2. pololetí 9., respektive 5. třídy)

Přístup do Bakalářů (prosíme o důsledné oddělování žákovského a rodičovského přístupu) obdrží žák 4.9. na papírku, žádáme rodiče, aby si po prvním přihlášení změnili heslo.

Rozvrh pro příští školní rok bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Třídní schůzky pro rodiče žáků primy (1. ročník osmiletého studia) se uskuteční ve středu 20.9. od 17.00

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku čtyřletého studia se uskuteční ve středu 13.9. od 15.30 

V září žáci pojedou na adaptační kurz.  Prima jede 12.-13. září do hotelu Pod Akáty v Dolní Lomné, záloha (doprava, ubytování, strava, program) je 1.000 Kč a bude se vybírat první týden v září.  Měli by jet všichni žáci, přesun od vlaku bude 4 km,  žáci budou mít malý batoh.

Prváci pojedou 7. - 8 . září na chatu Hrádek, zálohu 1.300 Kč (doprava, ubytování, strava, program) bude vybírat třídní učitelka v posledním srpnovém týdnu (8:00 - 13:00), nejpozději lze donést 4.9.2023. 

Příspěvek na SRPŠ je stanoven na 400 Kč/ rok - možno hradit hotově třídnímu učiteli, nebo na účet spolku:  zde

Učebnice pro žáky čtyřletého gymnázia jsou zveřejněny níže, rodiče žáků primy osmiletého studia obdrželi učebnice na třídních schůzkách 15.6. Kdo si je nevyzvedl, obdrží je 4.září. 

Obecná doporučení pro rodiče žáků: 

  • žáci přecházejí na novou školu, je nutné věnovat se domácí přípravě do školy opravdu od začátku
  • netlačit na samé jedničky, ale tlačit na chování, vystupování, samostatnost, zodpovědnost 
  • důsledně kontrolovat děti, jejich přípravu do školy 
  • nechránit za každou cenu, otužovat, nechat je řešit své problémy samostatně
  • být co nejvíce ve škole - pozor na zbytečnou absenci 
  • samostatně doplňovat zameškané učivo - průběžně 
  • možnost využít školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovný poradce, metodik prevence
  • řešit problémy včas – konkrétní vyučující, třídní učitel, vedení školy
  • v případě školního úrazu okamžitě hlásit dozorujícímu učiteli, na sekretariát

Přejeme všem žákům krásné léto a těšíme se na nový školní rok.


Učebnice pro žáky prvního ročníku čtyřletého studia

předmět učebnice, pracovní sešit
český jazykNová literatura 1 pro SŠ - pracovní sešit a učebnice, nakl. Didaktis, rok 1. vyd. 2018

Český jazyk, přehled středoškolského učiva,  edice MATURITA, nakl. VYUKA.cz.
angličtinaMaturita Solution pre-inter.
druhý cizí jazykspolečný nákup přes školu 
druhý cizí jazyk
zeměpisBRZÓSKA, Martin. Nový zeměpis I. v kostce. Praha: Fragment, 2020.
matematikaBušek, Calda:Základní poznatky z matematiky, Charvát, Zhouf, Boček:Rovnice a nerovnice
ZSVOdmaturuj ze ZSV, Brno: Didaktis, 2015
dějepisDějepis 1 - 4, Praha: SPN, 2005 - 2008
chemieAleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.díl
fyzikaO.Lepil,M.Bednařík:Fyzika pro SŠ,Prometheus- Praha,O.Lepil:Fyzika-Sbírka úloh proSŠ,Promethus
biologieJELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Nové vydání s černým nebo modrým pruhem.
informatika
výchovyHV-učebnice nebude potřeba


 


Související aktuality

Představujeme školu uchazečům online

22. 1. 2021 | Informační sdělení