Pro budoucí žáky

Informace pro přijaté žáky

Začátek školního roku proběhne 2. 9. 2024 od 8:00 v budově školy.  

Žáci  obdrží přístup do Bakalářů, potvrzení o studiu, seznámí se se školním řádem, pravidly omlouvání absence, dostanou přidělenou šatní skříňku a čekají je další administrativní úkony. 

Stravování žáků zajišťuje jídelna při ZŠ F. Hrubína, ZŠ obvykle doporučuje přihlásit se do 15.8., aby bylo včas strženo stravné na měsíc září. Další info jidelna a zde

Čip pro vstup do školy a do jídelny lze vyzvednout v kanceláři školy (p. Pszczolka, p. Hlavová) od 26. 8. 2024, lze řešit i září. Záloha na čip činí 100 Kč.

Podle pravidelného  rozvrhu se noví žáci vyučují od 3. 9. 2024.

Třídní vyučující primy bude Mgr. Markéta Junková, třídní  vyučující  prvních ročníků budou Mgr. Lucie Homolová a Mgr. Petr Šupol.

Všichni žáci prvních ročníků přinesou nejpozději  během prvního týdne vysvědčení stvrzující dokončení studia na základní škole (tedy vysvědčení z 2. pololetí 9., respektive 5. třídy)

Přístup do Bakalářů (prosíme o důsledné oddělování žákovského a rodičovského přístupu) obdrží žák . na papírku, žádáme rodiče, aby si po prvním přihlášení změnili heslo.

Rozvrh pro příští školní rok bude zveřejněn na webových stránkách školy během prázdnin v sekci aktuality.

Třídní schůzky pro rodiče žáků primy (1. ročník osmiletého studia) se uskuteční  19. 6. 2024

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku čtyřletého studia se uskuteční 30. 5. 2024

Prezentace z třídních schůzek je zde - schůzka s rodiči nových žáků 

V září žáci pojedou na adaptační kurz, více informací koncem června zde.


Příspěvek na SRPŠ je stanoven na 400 Kč/ rok - možno hradit hotově třídnímu učiteli, nebo na účet spolku:  zde

 

Obecná doporučení pro rodiče žáků: 

  • žáci přecházejí na novou školu, je nutné věnovat se domácí přípravě do školy opravdu od začátku
  • netlačit na samé jedničky, ale tlačit na chování, vystupování, samostatnost, zodpovědnost 
  • důsledně kontrolovat děti, jejich přípravu do školy 
  • nechránit za každou cenu, otužovat, nechat je řešit své problémy samostatně
  • být co nejvíce ve škole - pozor na zbytečnou absenci 
  • samostatně doplňovat zameškané učivo - průběžně 
  • možnost využít školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovný poradce, metodik prevence
  • řešit problémy včas – konkrétní vyučující, třídní učitel, vedení školy
  • v případě školního úrazu okamžitě hlásit dozorujícímu učiteli, na sekretariát

Přejeme všem žákům krásné léto a těšíme se na nový školní rok.

Učebnice pro žáky prvního ročníku čtyřletého gymnázia:

Postačí zajistit v září. Některé učebnice bude škola zajišťovat pro zájemce hromadně se slevou.

předmět učebnice, pracovní sešit
český jazykNová literatura 1 pro SŠ - pracovní sešit a učebnice, nakl. Didaktis, rok 1. vyd. 2018

Český jazyk, přehled středoškolského učiva,  edice MATURITA, nakl. VYUKA.cz.
angličtina
Maturita Solution pre-inter. - THIRD EDITION,  (učebnici není nutné zajišťovat,  v září škola hromadně objedná za zvýhodněnou cenu)
druhý cizí jazykspolečný nákup přes školu 
druhý cizí jazyk
zeměpisŠkolní atlas světa, Kartografie Praha
matematikaspolečný nákup přes školu v září
ZSVOdmaturuj ze ZSV, Brno: Didaktis, 2015 (hnědý přebal - nikoli fialový!)
dějepisDějepis 1 - 4, Praha: SPN, 2005 - 2008
chemieAleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.díl
fyzikaO.Lepil,M.Bednařík:Fyzika pro SŠ,Prometheus- Praha,O.Lepil:Fyzika-Sbírka úloh proSŠ,Promethus
biologieJELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Nové vydání s černým nebo modrým pruhem - postačí pořídit na začátku školního roku
informatikapředmět není v 1.ročníku vyučován
výchovyučebnice nebude potřeba


 


Související aktuality

Představujeme školu uchazečům online

22. 1. 2021 | Informační sdělení