Školní jídelna

Jídelna při ZŠ F. Hrubína

Žáci gymnázia se mohou stravovat ve školní jídelně Základní školy F. Hrubína, přístup do jídelny je přes školní dvůr. Přihlašování stravy:  Elektronické přihlašování obědů a jídelníček

Více informací naleznete zde   Upozorňujeme, že školní jídelna má nové číslo bankovního účtu!

Umístění školní jídelny: