Info o studiu

Škola poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání podle školního vzdělávacího programu  "Z Havířova do Evropy" se zařazením unikátní možnosti tří, respektive šesti povinně volitelných předmětů s dvouhodinovou týdenní dotací v předmaturitním a maturitním ročníku, ve kterých mají žáci možnost prohloubit své zájmy a znalosti, připravit se na své budoucí studium na vysoké škole. 

V návaznosti na koncepci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje přijímá gymnázium jednu třídu osmiletého gymnázia a jednu, respektive dvě třídy čtyřletého gymnázia. 

Materiální vybavení školy je na velmi vysoké úrovni, budova školy prošla v posledních letech rozsáhlou renovací (zateplení pláště budovy, výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení, renovace vodovodních rozvodů, zajištění komfortu budovy). 

Výuka probíhá ve 14 kmenových třídách a odborných učebnách - 4 jazykové učebny, učebna biologie, fyziky, chemie, matematiky, zeměpisu, společenských věd, českého jazyka, výpočetní techniky,  laboratoře chemie a biologie, tělocvična, gymnastický sál, posilovna, venkovní hřiště, ateliér, hudebna, relaxační hvězdárna.  

Budova školy je situována na okraji města v blízkosti lesoparku v relativně dopravně snadné dopravní dostupnosti. Žákům je k dispozici kvalitní zázemí (školní knihovna, s přispěním SRPŠ renovované žákovské šatny, bufet se širokou nabídkou občerstvení, upravený a využívaný školní dvůr, možnost bezpečného uložení kola). Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů