Organizace školního roku

Zahájení a ukončení pololetí, hlavní a vedlejší prázdniny

1.9.2022 (čtvrtek)zahájení školního roku
26. a 27.10.2022 (středa, čtvrtek)podzimní prázdniny
23.12.2022 - 2.1.2023vánoční prázdniny
3.1.2023 (úterý)začátek vyučování po vánočních prázdninách
31.1.2023 (úterý)ukončení 1. pololetí – vydání vysvědčení
3.2.2023 (pátek)pololetní prázdniny
13.3. - 19.3.2023jarní prázdniny (okres Karviná)
6.4.2023 (čtvrtek)velikonoční prázdniny
30.6.2023 (pátek)ukončení 2. pololetí
1.7. – 3.9.2023hlavní prázdniny
4.9.2023 (pondělí)začátek školního vyučování pro školní rok 2023/2024

Pedagogické rady

9.11.2022čtvrtletní
25.1.2023pololetní
26.4.2023třičtvrtěletní, závěrečná pro maturitní třídy
21.6.2023závěrečná

Uzavření klasifikace

24.1.20231. pololetí
25.4.20232. pololetí - maturitní třídy
20.6.20232. pololetí

Třídní schůzky a informační dny o prospěchu a chování žáků 

7.9.2022třídní schůzka primy (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)
7.9.2022třídní schůzka třídy 1.A/4, 1.B4 (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)

třídní schůzky ostatních tříd dle zvážení třídního učitele (školní řád, informace o akcích třídy pro školní rok, lyžařské a sportovně turistické kurzy, apod.)
9.11.2022třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
26.4.2023třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
červen 2023informace pro rodiče žáků přijatých ke studiu pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky (Cermat) - jednotný termín pro všechny maturitní obory

čtyřleté studiumbude upřesněno
osmileté studiumbude upřesněno

Maturity – jarní zkušební období

4. - 5. 4.2023písemné práce z českého jazyka nebo cizího jazyka společné části MZ
2. - 5.5.2023didaktické testy společné části MZ
16. - 27.5.2023
profilové a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 8.A, 4.A4

5. 6. 2023slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Den otevřených dveří 

7.12.2022středa 15:00 - 18.00 hod.
7.1.2023sobota 8:30 - 12:00 hod.


Školní ples

11.2.2023


Majáles
5.5.2023

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.9.2022středa
28.10.2022pátek
17.11.2022čtvrtek
1.5.2023pondělí
8.5.2023pondělí

Dny pracovního klidu

26.12.2022pátek
7.4.2023pátek
10.4.2023pondělí