Organizace školního roku

Zahájení a ukončení pololetí, hlavní a vedlejší prázdniny

1.9.2021 (středa)zahájení školního roku
27. a 29.10.2021 (středa, pátek)podzimní prázdniny
23.12.2021 - 2.1.2022vánoční prázdniny
3.1.2022 (pondělí)začátek vyučování po vánočních prázdninách
31.1.2022 (pondělí)ukončení 1. pololetí – vydání vysvědčení
4.2.2022 (pátek)pololetní prázdniny
7.3. - 13.3.2022jarní prázdniny (okres Karviná)
14.4.2022 (čtvrtek)velikonoční prázdniny
30.6.2022 (čtvtek)ukončení 2. pololetí
1.7. – 31.8.2022hlavní prázdniny
1.9.2022 (čtvrtek)začátek školního vyučování pro školní rok 2021/2022

Pedagogické rady

10.11.2021čtvrtletní
26.1.2022pololetní
20.4.2022třičtvrtěletní
20.4.2022závěrečná pro maturitní třídy
22.6.2022závěrečná

Uzavření klasifikace

24.1.20221. pololetí
25.4.20222. pololetí - maturitní třídy
21.6.20222. pololetí

Třídní schůzky a informační dny o prospěchu a chování žáků 

8.9.2021
třídní schůzka primy (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)
8.9.2021
třídní schůzka třídy 1.A/4 (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)

třídní schůzky ostatních tříd dle zvážení třídního učitele (školní řád, informace o akcích třídy pro školní rok, lyžařské a sportovně turistické kurzy, apod.)
10.11.2021
třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
20.4.2022
třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
červen 2022informace pro rodiče žáků přijatých ke studiu pro školní rok 2022/2023

Přijímací zkoušky (Cermat) - jednotný termín pro všechny maturitní obory

čtyřleté studium
bude upřesněno
osmileté studium
bude upřesněno

Maturity – jarní zkušební období

Bude zpřesněno
písemné práce z českého jazyka společné části MZ
Bude zpřesněno
didaktické testy, zbývající písemné práce společné části MZ
16. - 27.5.2022
profilové a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 8.A, 4.A4 a 4.B4
červen 2022slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Den otevřených dveří 

8.12.2021
středa 15:00 - 18.30 hod.
8.1.2022
sobota 8:30 - 12:00 hod.

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.9.2021úterý
28.10.2021čtvrtek
17.11.2021středa

Dny pracovního klidu

24. 12.2021pátek
15.4.2022pátek
18.4.2022pondělí