Organizace školního roku

Zahájení a ukončení pololetí, hlavní a vedlejší prázdniny

4.9.2023 (pondělí)zahájení školního roku
26. a 27.10.2023 (čtvrtek, pátek)podzimní prázdniny
23.12.2023 - 2.1.2024vánoční prázdniny
3.1.2024 (středa)začátek vyučování po vánočních prázdninách
31.1.2024 (středa)ukončení 1. pololetí – vydání vysvědčení
2.2.2024 (pátek)pololetní prázdniny
5.2. - 11.2.2024jarní prázdniny (okres Karviná)
28.3.2024 (čtvrtek)velikonoční prázdniny
28.6.2024 (pátek)ukončení 2. pololetí
29.6. – 1.9.2024hlavní prázdniny
2.9.2024 (pondělí)začátek školního vyučování pro školní rok 2024/2025

Pedagogické rady

8.11.2023čtvrtletní
24.1.2024pololetní
24.4.2024třičtvrtěletní, závěrečná pro maturitní třídy
19.6.2024závěrečná

Uzavření klasifikace

23.1.20241. pololetí
23.4.20242. pololetí - maturitní třídy
19.6.20242. pololetí

Třídní schůzky a informační dny o prospěchu a chování žáků 

6.9.2023třídní schůzka primy (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)
13.9.2023třídní schůzka třídy 1.A4 (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, šk. řád)
20.9.2023třídní schůzka třídy 1.A (volba zástupce třídy do orgánu SRPŠ, školní řád)
8.11.2023třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
24.4.2024třídní schůzky, informační den o prospěchu a chování žáků
červen 2024informace pro rodiče žáků přijatých ke studiu pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky (Cermat) - jednotný termín pro všechny maturitní obory

čtyřleté studiumbude upřesněno
osmileté studiumbude upřesněno

Maturity – jarní zkušební období

bude upřesněnopísemné práce z českého jazyka nebo cizího jazyka společné části MZ
2. - 7.5.2024didaktické testy společné části MZ
20. - 31.5.2024profilové a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 8.A, 4.A4, 4.B4
červen 2024slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Den otevřených dveří 

6.12.2023středa 15:00 - 18.00 hod.
6.1.2024sobota 8:30 - 12:00 hod.


Školní ples

termín bude upřesněn


Majáles
Termín bude upřesněn

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.9.2023čtvrtek
17.11.2023pátek
1.1.2024pondělí
1.5.2024středa
1.8.2024středa

Dny pracovního klidu

25., 26.12.2023pondělí, úterý
29.3.2024pátek
1.4.2024pondělí