Školská rada

O školské radě

Školská rada při gymnáziu byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů a vydává volební řád.

Hlavní úkoly školské rady

 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy.

Aktuální složení školské rady 

Předseda:

 • MUDr. Daniel Janíček (zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)

Členové:

 • Ing. Ondřej Baránek (jmenován zřizovatelem)
 • MUDr. František Pokorný (jmenován zřizovatelem)
 • Mgr. Miroslav Böhm (zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)
 • Mgr. Andrea Dospivová (zvolena za pedagogické pracovníky školy)
 • Mgr. Alena Fialová Kotterbová (zvolena za pedagogické pracovníky školy)

Doplňující volby do školské rady 2023

Zpráva volební komise

Jednací řád.PDF

Související aktuality

Oznámení konání voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

19. 5. 2021 | Informační sdělení

Volební komise pro volby do školské rady oznamuje konání voleb dvou členů školské rady za?zákonné zástupce žáků a zletilé žáky