Veřejné zakázky

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace nevyhlašuje v současnosti žádné aktuální veřejné zakázky:

Seznam veřejných zakázek roku 2024: 


Seznam veřejných zakázek roku 2023:

  • Zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce tělocvičny                                                   
  • Zhotovitel pro stavbu Rekonstrukce elektroinstalace (3.,4. a 5. etapa)                                             
  • Zhotovitel pro stavbu Energetické úspory Gymnázium, Havířov - Podlesí (vypisuje MSK)

Seznam veřejných zakázek roku 2022:

  • Vybavení ICT - Jaz1, VZ 7/2022 - dodání 20 ks notebooků, 
  • Vybavení ICT - VT 1, VZ 6/2022 - dodání 17 ks stolních počítačů tower a 17 ks monitorů 
  • Vybavení ICT - dataprojektory a tabule, VZ 5/2022
  • Rekonstrukce elektroinstalace 4/2022
  • Rekonstrukce elektroinstalace - montáž venkovních žaluzií 3/2022
  • Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace 1/2022