Kritéria přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium čtyřleté

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy  kritéria 4 leté studiumkritéria 8 leté studium a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.

Pro školní rok 2022/2023 otevírá gymnázium dvě třídy čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41, přijato bude prvních 60 uchazečů.

Termíny konání:

 • 12. dubna 2022 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 13. dubna 2022 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium osmileté

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy jednotná kritéria a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

Pro školní rok 2021/2022 otevírá gymnázium jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81, přijato bude prvních 30 uchazečů.

Termíny konání:

 • 19. dubna 2022 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 20. dubna 2022 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)

PRO OBA STUDIJNÍ OBORY PLATÍ: 

Místo konání:

 • Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
  Studentská 1198/11
  736 01 Havířov – Podlesí

Přihlášku ke studiu pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče do 1. března 2022, uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT.

Náhradní termín pro oba obory vzdělávání: 

 • 10. května 2022  - první termín
 • 11. května 2022 - druhý termín

Souhrnné informace k přijímacím zkouškám vydalo MŠMT zde.