Kritéria přijímacích zkoušek

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení proběhne ve školním roce 2024/2025 dle novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a nově připravené prováděcí vyhlášky, jež je v tuto chvíli stále v legislativním procesu.

Pro školní rok 2024/2025 bude gymnázium otevírat 

jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81, Gymnázium 

dvě třídy čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41,Gymnázium

Vyhlášení přijímacího řízení pro 4 letý obor, 2024_2025

Kritéria přijímacího řízení pro 4 letý obor, 2024_2025


Vyhlášení přijímacího řízení pro 8 letý obor, 2024_2025

Kritéria přijímacího řízení pro 8 letý obor, 2024_2025


Zveřejňujeme v tuto chvíli aktuální informace týkající se přijímacího řízení 2024: 

Základní informace naleznete zde

Systém pro podávání přihlášek je dostupný zde

Tiskopis přihlášky
Hlavní změny: 
 • Možnost podat až 3 přihlášky
 • Možnost podat přihlášku elektronicky,  hybridně a klasicky
 • Prioritizace škol - uchazeč závazně zvolí pořadí škol
 • Většina uchazečů bude umístěna již po prvním kole
 • Zápisový lístek zrušen
 • Odvolání jen proti procesním chybám
 • Nenechávají se volná místa pro odvolání - vyhlašuje se druhé a další kola

 Zůstává:

 • Vyhlášení přijímacího řízení do 31.1.2024
 • Uchazeč má dva pokusy na JPZ

 Způsob podání přihlášky 

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
 3. Papírovou přihláškou s přílohami

 Termíny: 

1. kolo: 

 • Podání přihlášky 1. - 20. února 2024
 • Od 15 - 30. března 2024 rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10.,13. a 14. května 2024 nahlížení do spisu
 • 1. kolo JPZ
 • 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)
 • 79 - 41 - K/81 Gymnázium (osmileté studium) 16. a 17. dubna 2024 (Út, St)
 • (místa konání JPZ budou určena systémem)
 • Náhradní termín pro 1. kolo  JPZ  29. a 30. dubna 2024 (pro všechny obory)
 • 15. května 2024 - ředitel zveřejní výsledky přijímacího řízení na webu centrálního systému i ve škole

 2. kolo:

Přijatý uchazeč se může svého přijetí vzdát a přihlásit se do 2. kola  - pro uchazeče nepřijaté a ty, kteří se vzdali přijetí  (uchazeč opět může podat až 3 přihlášky)

 • 2. kolo vyhlašuje škola nejpozději do 18.5.2024
 • Podání přihlášek do 2. kola 19. - 24. května 2024
 • 18., 19. a 20. června - nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky 2. kola přijímacího řízení

 Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru

3. kolo:

Třetí kolo slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati na SŠ ani v 1., ani ve 2. kole, případně se vzdali přijetí. Třetí a další kolo již není centrálně řízeno, termíny stanoví škola. Prioritizace se od 3. kola neaplikuje, uchazeč může podat přihlášek, kolik chce.  Přihlášky se podávají v papírové podobě přímo škole, která vypíše 3. nebo další kolo.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném dalším kole, pokud je přijat na jiné škole  a nevzdal se tam přijetí.

Informace Cermatu zdePřevod slovního hodnocení do klasifikace

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Stáhnout Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě

Informace pro uchazeče