Kritéria přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium čtyřleté

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy  kritéria pro 4 leté studium  a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.

Pro školní rok 2023/2024 otevírá gymnázium jednu třídu čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41, přijato bude prvních 30 uchazečů.

Termíny konání:

 • 13. dubna 2023 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 14. dubna 2023 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium osmileté

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy jednotná kritéria   kritéria  pro 8 leté studium a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

Pro školní rok 2021/2022 otevírá gymnázium jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81, přijato bude prvních 30 uchazečů.

Termíny konání:

 • 17. dubna 2023 – první termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako první v pořadí)
 • 18. dubna 2023 – druhý termín
  • (pro uchazeče, kteří uvedli tuto školu v přihlášce jako druhou v pořadí)

PRO OBA STUDIJNÍ OBORY PLATÍ: 

Místo konání:

 • Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
  Studentská 1198/11
  736 01 Havířov – Podlesí

Přihlášku ke studiu pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče do 1. března 2023, uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT.

Náhradní termín pro oba obory vzdělávání: 

 • 10. května 2023  - první termín
 • 11. května 2023 - druhý termín

Souhrnné informace k přijímacím zkouškám vydalo MŠMT zde.