Semináře - poslední ročník

Společenskovědní seminář

Seminář volně navazuje na Společenskovědní seminář předposledního ročníku. Učivo je rozděleno do hlavních tematických okruhů – politická filozofie, moderní filozofie a kulturní antropologie. V semináři se průběžně opakuje učivo pro maturitní otázky. Dalším cílem semináře je připravit žáka na přijímací zkoušky.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT