Semináře - poslední ročník

Pedagogický seminář

Seminář je určen pro studenty 4. ročníku a oktávy, kteří uvažují o studiu na VŠ pedagogického směru nebo o činnostech sociální povahy.  Studentům bude přiblížena pedagogika jak teoreticky, tak prakticky. 

Obsahem semináře budou základní pedagogické pojmy, vhled do školského systému ČR a systému alternativních škol, metod výuky.

Studenti se naučí tvořit mentální mapu jako metodu učení, vyzkouší si další aktivizační metody ve výuce. 

Součástí pedagogického semináře jsou také témata z oblasti sociální pedagogiky, speciální pedagogiky a oblasti rizikových jevů, která se mohou vyskytovat ve škole. 

Výuka probíhá zpravidla v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a internetovým připojením, což umožňuje využívat nadstandardní metody a formy práce. K dispozici pro samostudium je také školní knihovna.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jana Ligocká
Tv, ZSV