Semináře - poslední ročník

Diferenciální počet

Diferenciální a integrální počet je součástí jedné ze základních matematických disciplín, matematické analýzy. Metody matematické analýzy umožňují řešení a přesný popis řady matematických, fyzikálních a chemických dějů, které není možné popsat metodami elementární matematiky. Seminář je určen pro žáky, kteří se budou hlásit na vysoké školy technického či ekonomického zaměření a školy, na kterých je matematika jedním z předmětů v prvních semestrech vysokoškolského studia. 

Po obsahové stránce má seminář Diferenciální a integrální počet dva hlavní cíle. V první řadě si klade za cíl podrobně probrat téma "Diferenciální a integrální počet", které není náplní klasických hodin matematiky. Druhým úkolem semináře je důkladně zopakovat učivo „Funkce“, které bezprostředně souvisí s problematikou matematické analýzy.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jiří Mráz
M, Ch