Semináře - poslední ročník

Seminář a cvičení z chemie

Seminář z chemie v maturitním ročníku je vhodný pro studenty, kteří se rozhodli pokračovat po ukončení studia na gymnáziu  ve studiu na farmacii, veterině, medicíně nebo přírodovědných oborech spojených s chemií. V rámci tohoto semináře se studenti připravuji ke složení maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z chemie.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mg. Alena Adámková - adamkova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mg. Alena Adámková
Ch, M