Semináře - poslední ročník

Programování

V semináři programování učíme studenty algoritmicky přemýšlet a systematicky řešit různé úlohy. Během dvou let výuky se studenti naučí pracovat v jazyce Python, nicméně koncepty, které jim předáme, jsou mnohem obecnější. Naši studenti umí své znalosti přenést i do jiných programovacích jazyků a dokonce je využít i na řešení úloh, které s programováním přímo nesouvisí.
 

Ve výuce dbáme na to, aby studenti probíranou látku opravdu pochopili, spíše než aby se ji učili nazpaměť. Záleží nám také na tom, aby studenti uměli pracovat v týmu, proto v hodinách kromě samostatné práce pracujeme i ve skupinách. V průběhu semináře budou studenti pracovat na několika různých projektech, které si sami vyberou z několika možností, např. tvorba hry či webu.

 

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz