Semináře - poslední ročník

Seminář z českého jazyka

Jednoletý dvouhodinový seminář pro maturitní ročník zaměřený na přípravu žáků k úspěšné maturitní zkoušce. V semináři  žáci nacvičují psaní didaktických testů, maturitní slohové práce a učí se pracovat s pracovními listy k ústní maturitní zkoušce (v semináři jsou zopakovány a prohloubeny všechny znalosti a dovednosti potřebné k maturitě, od pravopisu, přes tvarosloví, skladbu, stylistiku až k literárním pojmům, literatuře a jednotlivým spisovatelům a jejich vybraným dílům). Žáci v semináři pracují také s online cvičeními a s množstvím doplňkových materiálů z maturitních zkoušek z předchozích let.

Základní učebnice pro seminář: Maturita v pohodě (Taktik)

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Radmila Kolichová - kolichova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj