Semináře - poslední ročník

Německý jazykový diplom

Dvouletý (popř. jednoletý) seminář německého jazyka pro třetí a čtvrtý ročník (nebo pouze pro čtvrtý ročník). Seminář zaměřený na získání certifikátu DSD II, což je mezinárodní certifikát německého Ministerstva školství a kultury, který opravňuje k dalšímu studiu na vybraných německých vysokých školách, usnadňuje přijímací řízení na českých vysokých školách a zvýhodňuje při nástupu do zaměstnání, zejm. do firem s německou účastí.  Seminář se zaměřuje na nácvik dovedností potřebných k získání certifikátu (poslech s porozuměním, porozumění psanému textu, reprodukce textu, ústní prezentace na vybrané téma), to vše na úrovni B2-C1.

Studijní materiály: učebnice Fit für das DSD II , Training DSD II (učebnice jsou k dispozici ve škole).

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj