Semináře - poslední ročník

Anglické reálie

Volitelný předmět „Anglické reálie“ je určen zejména  budoucím posluchačům právnického oboru, studentům humanitních oborů s dějepisným zaměřením, jazykovým zaměřením, studentům politologie, diplomacie, zkrátka všem, kteří se chtějí orientovat a pochopit problematiku anglicky mluvících zemí. Jednoletý seminář „Anglické reálie“ nabízí  možnost získat základní přehled historického vývoje USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie. Věnuje se nejen minulosti těchto zemí, ale obeznámí zájemce o tento seminář i se systémem vlády a základními informacemi o geografii a kultuře. 

V neposlední řadě je vhodný i jako příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka, protože 9 z 25 nabízených maturitních témat je spojeno se zeměmi, ve kterých je angličtina úředním jazykem. Seminář je zdrojem informací, které by měly být ve výbavě pro život každého vzdělaného člověka, který chce rozumět zprávám v televizi, filmům i seriálům a neztratit se v konverzaci s lidmi stejné vzdělanostní úrovně. 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jarmila Sivá
Cjl, Aj, Fj