Semináře - poslední ročník

Psychologie

Psychologie je seminář, který volně navazuje na témata Humanitní propedeutiky (její navštěvování však není podmínkou).  Prohlubuje poznatky získané v hodinách ZSV ve 4. ročníku a oktávě. Vede k osvojení a procvičení klíčových znalostí z oboru psychologie, podporuje žáka při odhalování silných a slabých stránek jeho osobnosti, vybízí ho k naslouchání druhému a tréninku dalších sociálních dovedností - tzv. soft skills. Seminář vede žáka také k tomu, aby pochopil význam seberealizace a resilience (psychické odolnosti).

Tento seminář je určen zájemcům o vlastní seberozvoj a žákům,  kteří zvažují studium na psychologie na VŠ.  

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV