Semináře - poslední ročník

Seminář z dějepisu

Seminář je určen všem zájemcům o historii, zachycuje vývoj lidské společnosti od počátku do současnosti. Zároveň slouží k utřídění dosavadních znalostí a k přípravě na profilovou část maturitní zkoušky z dějepisu. 

Zvýšená pozornost bude věnována především moderním dějinám, tj. 20. a 21. století.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. David Málek
Cjl, D