Semináře - poslední ročník

Moderní dějiny

Tento volitelný předmět je určen zájemcům o studium historie, zejména o dějiny 20. a 21. století. Slouží k doplnění základního učiva a zaměřuje se na prohloubení znalostí o nejvýznamnějších událostech daného období (svět před 1. světovou válkou, 1. světová válka, svět mezi válkami, nástup totalitních režimů, 2. světová válka, vývoj ve světě od r. 1945 do současnosti).

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. David Málek
Cjl, D