Semináře - poslední ročník

Seminář a cvičení z fyziky

Pro zájemce o hlubší a rozšířené studium fyziky je v předposledním studijním ročníku otevřen dvouletý volitelný předmět a v posledním ročníku jednoletý volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky. Dvouletý seminář je určen pro zájemce o fyziku, kteří budou studovat vysoké školy technického a přírodovědného typu.
Jednoletý seminář je zaměřen na žáky připravující se ke studiu na lékařské, farmaceutické, fyzioterapeutické a veterinární fakulty.

Obsah stránky bude doplněn.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Dana Pazdziorová - pazdziorova@gsh.cz