Semináře - poslední ročník

Seminář a cvičení z matematiky

Tento volitelný předmět je určen pro všechny žáky čtvrtých ročníků a oktávy, kteří mají zájem o matematiku.

Cílem semináře je příprava žáků ke státní a profilové maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím zkouškám na VŠ technických, ekonomických a přírodovědných směrů. Je zaměřen na zopakování a prohloubení znalostí učiva matematiky na gymnáziu.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz