Semináře - poslední ročník

Ekonomie a ekonomika

Ekonomicko-marketingový seminář je určen pro žáky posledních ročníků, kteří uvažují o studiu na VŠ ekonomického či marketingového zaměření, přemýšlí o vlastní výdělečné činnosti nebo uvažují, že po SŠ nastoupí do zaměstnání ekonomické povahy. Obsahem semináře je nejen pochopení základních ekonomických pojmů a souvislostí, ale také získání praktických dovedností z oblasti ekonomiky podniku, daňové evidence, marketingu a komunikačních dovedností.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV