Semináře - poslední ročník

Deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie na gymnáziu je připravit žáky na vysokoškolské studium oborů, ve kterých budou potřebovat prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod. Znalosti a dovednosti využijí  zejména při studiu technických a uměleckých oborů. Potřebnost těchto dovedností je důležitá v různých oblastech, např. v oblasti průmyslového designu, stavebnictví a architektury, strojírenství, spotřebním průmyslu a dopravě. Cílem výuky deskriptivní geometrie na gymnáziu je naučit základní zobrazovací metody – pravoúhlé promítání na jednu průmětnu (Kótované promítání), pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny (Mongeovo promítání), pravoúhlou axonometrii a konstrukci kuželoseček. Deskriptivní geometrie učí žáky zobrazovat prostorové útvary do roviny.

Deskriptivní geometrie buduje a rozvíjí prostorovou představivost, logické myšlení, tvořivost, samostatnost a přesné grafické vyjadřování. 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Danuše Chrastecká
M, IVT