Semináře - poslední ročník

Příprava na jazykové zkoušky

Seminář je pokračováním PJZ3, ale mohou do něj přistoupit i noví žáci.

Tento volitelný předmět je zaměřen na složení mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny -(FCE,CAE,IELTS ) pro studenty, kteří potřebují certifikát o svých jazykových znalostech a dovednostech pro studium VŠ u nás nebo v zahraničí, jako doklad jazykové kvalifikace pro své zaměstnání či stáž v zahraničí nebo si chtějí zkouškou ověřit svou dosaženou úroveň v angličtině. Zkouška není podmínkou účasti semináře, který je vhodný i pro studenty, kteří si chtějí své dovednosti v JA prohloubit a zkvalitnit (na úrovni upper-intermediate). Tento seminář rozvíjí všechny jazykové dovednosti požadované i u státní maturity.

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Hana Lužná
Cjl, Aj
Mgr. Eva Zdráhalová
Aj, Rj, D