Semináře - poslední ročník

Geografický seminář

V posledním ročníku nabízíme seminář ze zeměpisu pod názvem- Geografický seminář - zaměření se zpravidla mění podle priorit jednotlivých vyučujících, proto se mění i obsah. Možné podoby náplně či obsahu:

1. Regionální zeměpis světa se zaměřením na cestovní ruch 

2. Fyzická geografie, globální změny a přírodní rizika

3. Geografie ČR s prohlubováním poznávání místního regionu atd.

Metody práce v semináři: výklad, samostatná práce, praktická cvičení v terénu, práce s PC, tvorba referátu nebo prezentací na základě rozboru tematických celků, exkurze atd.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Petr Michálek - michalek@gsh.cz