Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávné sdružení žáků školy, jehož cílem je zastupovat žáky, organizovat studentské akce a reprezentovat školu navenek. Slouží i jako diskuzní fórum pro studenty k diskuzi o věcech v záležitostech školy, pomáhá pak zprostředkovat vyjádření studentů vedení školy. 

Školní parlament je tvořen valnou hromadou tvořenou zástupci jednotlivých tříd, kteří se scházejí zhruba jedenkrát měsíčně. 

Hlavní činností Školního parlamentu jsou: 

  • sjednocovat úsilí a aktivity studentů
  • zprostředkovávat názory studentů vedení školy
  • organizovat pravidelné studentské aktivity (filmové pátky, školní haloween, výzdoba školy, např. před Vánocemi, atd.)
  • připravovat a realizovat jednorázové studentské školní akce (např. studentský ples 2019)
  • zajišťovat spolupráci mezi třídami

Studentský parlament velmi úzce spolupracuje s ředitelkou školy. Členové školního parlamentu zvolení třídami pro školní rok 2022-2023 jsou uvedeni  zde 

Zápisy ze setkání Školního parlamentu v roce 2023-2024

Školní parlament 2.10 23

Školní parlament 30.10.23

Školní parlament 5.1.2024

Školní parlament, 19.2.2024


Zápisy ze setkání Školního parlamentu v roce 2022-2023

Školní parlament 15.3.2024

Školní parlament 27-03-2023

Školní parlament 10-03-2023

Školní parlament 24-02-2023

Školní parlament 02-02-2023

Školní parlament 09-01-2023

Školní parlament 01-12-2022

Školní parlament 03-11-2022

Školní parlament 13-10-2022

Školní parlament-13-09-2022Další informace o školním studentském parlamentu  zde

Koordinátory studentského parlamentu jsou Mgr. Andrea Dospivová a Mgr. Adrián Pustówka