Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávné sdružení žáků školy, jehož cílem je zastupovat žáky při jednání s vedením školy a pedagogy školy, organizovat akce pro žáky a reprezentovat školu navenek. 

Studentský parlament velmi úzce spolupracuje s ředitelkou školy. Členové školního parlamentu zvolení třídami pro školní rok 2022-2023 jsou uvedeni  zde 

Zápisy ze setkání Školního parlamentu v roce 2022-2023

Školní parlament 13-10-2022

Školní parlament-13-09-2022