Školní parlament

 

Školní parlament

Školní parlament je samosprávný studentský spolek, které sdružuje aktivní žáky zajímající se o dění ve škole. Slouží jako diskuzní fórum pro studenty k diskuzi o věcech v záležitostech školy, pomáhá pak zprostředkovat vyjádření studentů vedení školy. 

Školní parlament je tvořen valnou hromadou, kterou tvoří zástupci jednotlivých tříd a který se schází zhruba jedenkrát za dva měsíce, a předsednickou skupinou, která je volena valnou hromadou a schází se minimálně jedenkrát za měsíc.

Hlavní činností Školního parlamentu jsou: 

  • sjednocovat úsilí a aktivity studentů
  • zprostředkovávat názory studentů vedení školy
  • organizovat pravidelné studentské aktivity (filmové pátky, školní haloween, výzdoba školy, např. před Vánocemi, atd.)
  • připravovat a realizovat jednorázové studentské školní akce (např. studentský ples 2019)
  • spolupracovat na organizaci velkých školních akcí, zejména Fonycupu
  • zajišťovat spolupráci mezi třídamii

Aktuální informace ze školního roku najdete

Parlament 


Vlastní webové stránky školního parlamentu najdete na adrese
https://sites.google.com/view/skolniparlamentgsh/home


Fonycup 2019
Halloween