Předměty

Tělesná výchova

Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v rozsahu 2 hodin týdně. Prima má pak dotaci 3 hodiny týdně. Třídy jsou při výuce rozděleny na skupiny chlapců a dívek. U závěrečných ročníků 4-letého a 8-letého studia jsou pak vytvořeny společné (koedukované) skupiny chlapců a dívek.

V primě ,kvintě a prvních ročnících čtyřletého studia je do výuky zařazeno i plavání.V sekundě, kvintě a prvních ročnících čtyřletého studia je dále uspořádán lyžařský výchovně-výcvikový kurz. Probíhá zde výuka nejen na sjezdových lyžích, snowboardech, ale i běžecký výcvik. Pro studenty třetích ročníků vyššího gymnázia se organizuje týdenní turistický kurz. Jde většinou o vodácký kurz, pěší  turistiku  nebo kombinovaný kurz-voda+turistika, apod. Časté jsou i zahraniční výjezdy.

Náplň jednotlivých hodin je rozdělena na podzimní, zimní a jarní část. V podzimní a jarní části je snaha o co nejúčelnější  využití venkovního sportovního areálu, kde probíhá hlavně nácvik atletických disciplín a míčových her. V zimních měsících se naopak využívají prostory velké tělocvičny, gymnastického sálu a posilovny.

Škola se dlouhodobě a pravidelně zapojuje do soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“, různých přeborů a turnajů pro žáky nižšího gymnázia a pořádá i vlastní sportovní akce, např. fotbalový turnaj „Fanycup“.

Vyučující v předmětu tělesná výchova, kromě základní výuky, dbají  na sportovní chování a dodržování pravidel „fair-play“ při všech pohybových aktivitách a soutěžích.

Cílem je naplnění poselství a motta starořeckých, antických gymnázií:  „kalokagathia“…

Lyžáky  a  turistické kurzy


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Petr Junek - junek@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Adéla Ciganová
Ov, Tv
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV
Mgr. Petr Junek
Z, Tv
Mgr. Jana Ligocká
Tv, ZSV
Mgr. Petr Michálek
Z, Tv
Mgr Petr Šupol
Fy, M, Tv

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů