Předměty

Chemie

Výuka tohoto přírodovědného předmětu je založena nejen na teoretických znalostech, ale i na získávání praktických dovedností v chemických laboratořích.

Chemie se vyučuje na nižším gymnáziu v 3. ročníku a 4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku je1 hodina dělena. Na vyšším gymnáziu se vyučuje chemie v 1. ročníku 2 hodiny teorie týdně a jednou za 2 týdny mají studenti 2 hodiny laboratorních prací. Ve 2. ročníku je chemie vyučována 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, z nichž je jedna hodina dělena.

Maturita z chemie se koná formou ústní zkoušky.

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice Základy chemie 1 a Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), žáci vyššího gymnázia učebnice Chemie1.díl (Mareček, Honza),Chemie 2.díl (Honza, Mareček),Chemie 3.díl (Mareček, Honza).

Předmětová komise chemie nabízí žákům možnost navštěvovat odborné semináře ve 3. ročníku a 4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o odborné exkurze a soutěže, jako například Chemická olympiáda.

Výuka probíhá kromě kmenových tříd v moderně vybavené odborné učebně chemie a nově rekonstruovaných chemických laboratořích, které jsou vybaveny digestořemi, interaktivní tabulí, vizualizérem.

Nabídka soutěží a olympiád  pro nadšené chemiky 2023/2024

 ChemQuest - soutěž  organizovaná VŠCHT

KSICHT  - Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou – je určen všem středoškolákům a žákům ZŠ, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Každoročně vycházejí čtyři série úloh, pořádají se společné výlety a ti nejlepší se mohou zúčastnit závěrečného soustředění na PřF UK.

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mg. Alena Adámková - adamkova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mg. Alena Adámková
Ch, M
Mgr. Jana Chmielová
Bi, Ch
Mgr. Jiří Mráz
M, Ch
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Bi, Ch

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů