Předměty

Chemie

Zobrazit aktuality k předmětu

Výuka tohoto přírodovědného předmětu je založena nejen na teoretických znalostech, ale i na získávání praktických dovedností v chemických laboratořích.

Chemie se vyučuje na nižším gymnáziu v 3. ročníku a 4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku je1 hodina dělena. Na vyšším gymnáziu se vyučuje chemie v 1. ročníku 2 hodiny teorie týdně a jednou za 2 týdny mají studenti 2 hodiny laboratorních prací. Ve 2. ročníku je chemie vyučována 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, z nichž je jedna hodina dělena.

Maturita z chemie se koná formou ústní zkoušky.

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice Základy chemie 1 a Základy chemie 2 (Beneš, Pumpr, Banýr), žáci vyššího gymnázia učebnice Chemie1.díl (Mareček, Honza),Chemie 2.díl (Honza, Mareček),Chemie 3.díl (Mareček, Honza).

Předmětová komise chemie nabízí žákům možnost navštěvovat odborné semináře ve 3. ročníku a 4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o odborné exkurze a soutěže, jako například Chemická olympiáda.

Výuka probíhá kromě kmenových tříd v moderně vybavené odborné učebně chemie a nově rekonstruovaných chemických laboratořích, které jsou vybaveny digestořemi, interaktivní tabulí, vizualizérem.

Nabídka soutěží a olympiád  pro nadšené chemiky 2023/2024

 ChemQuest - soutěž  organizovaná VŠCHT

KSICHT  - Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou – je určen všem středoškolákům a žákům ZŠ, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Každoročně vycházejí čtyři série úloh, pořádají se společné výlety a ti nejlepší se mohou zúčastnit závěrečného soustředění na PřF UK.

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mg. Alena Adámková - adamkova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mg. Alena Adámková
Ch, M
Mgr. Jana Chmielová
Bi, Ch
Mgr. Jiří Mráz
M, Ch
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Bi, Ch

Související aktuality

Letos jsme se opět zúčastnili chemické olympiády

12. 3. 2024 | Soutěže

Dne 5. března 2024 se na ZŠ 1. máje v Havířově konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D (žáci 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých...

Moderní hodina chemie

23. 2. 2024 | Aktivity studentů

Žáci vyššího gymnázia měli v těchto dnech možnost zažít zajímavou a zábavnou hodinu chemie.

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C

26. 4. 2023 | Soutěže

Ve středu 12. 4. se v prostorech Střední průmyslové školy akademika Heyrovského v Ostravě konalo krajské kolo 59. ročníku chemické olympiády v kategorii C (pro...

I letos jsme se zúčastnili chemické olympiády

25. 4. 2023 | Soutěže

Dne 3. března 2023 se na ZŠ 1. máje v Havířově konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D (žáci 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů