Předměty

ZSV a Občanská výchova

Zobrazit aktuality k předmětu

Vyučovací předměty Občanská výchova a Základy společenských věd seznamují žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života.

Základy společenských věd jsou zařazeny jako povinné s časovou dotací 2 hodiny týdně v 1. ročníku a kvintě, v 2. ročníku a sextě a v 3. ročníku a septimě, s dotací 1 hodina týdně ve 4. ročníku a oktávě.

Ve 3. ročníku a septimě a ve 4. ročníku a oktávě jsou znalosti z oblasti politologie, práva, ekonomie, psychologie a sociologie rozvíjeny formou dvouhodinových povinně volitelných předmětů jako Společenskovědní seminář, humanitní propedeutika, mezinárodní vztahy, právnický seminář, psychologie a ekonomie. Žáci si vybírají z každoroční aktuální nabídky. Výuka probíhá zpravidla v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a internetovým připojením, což umožňuje využívat nadstandardní metody a formy práce. K dispozici pro samostudium je také školní knihovna.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o soutěže, jako jsou například Ekonomická olympiáda, Debatní liga, filozofická soutěž Nebojte se myslet a další. Velmi oblíbené jsou u našich žáků odborné exkurze Historie a význam ČNB a Osvětim – svědomí lidstva.

Na nižším stupni se vyučuje podle učebnic nakladatelství SPN. Na vyšším stupni gymnázia se používají učebnice nakladatelství Didaktis – Odmaturuj ze Základů společenských věd. 


Nabídka soutěží a aktivit pro zájemce

Nebojme se myslet - soutěž pro filozofy, více info  zde,  přihlášky do 11.12.2023, P. Krč 

Soutěž pro středoškoláky, napiš esej a můžeš vyhrát, organizuje Slezská univerzita, soutěž probíhá do 31.12.2023, více info zde

Finanční gramotnost - listopad až prosinec, 2023, více info  zde, organizuje Krč, Skubidová 

Ekonomická olympiáda - listopad 2023, více info zde, organizuje Krč, Skubidová

Příběhy z pohovky – listopad 2023, organizuje Fialová-Kotterbová, Krč (organizuje škola)

Olympiáda lidských práv - podzim 2023, více info zde

Středoškolský Moot court - soutěž pro tříčlenné týmy  zájemců o právo, více info zde, přihlášky během prosince 2024, H. Čížová

Regionální soutěž v právu - soutěž pro 3-5 členné týmy, proběhne 9.4.2024, více zde

Pražský studentský summit - více info zde, ročník 2023-2024 již uzavřen, sleduje v září 2024

Simulace amerického kongresu - týdenní akce pro zájemce o politiku, právo, ekonomie - skutečná simulace. Více info zde, přihlášky jaro 2024, realizace září 2024, H. Čížová


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Adéla Ciganová
Ov, Tv
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT
Mgr. Jana Ligocká
Tv, ZSV
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV

Související aktuality

Projektový den v Praze

13. 3. 2024 | Projekty

Českou národní banku, Poslaneckou sněmovnu a Senát navštívili v úterý 5.března žáci druhých ročníků a sexty v rámci výuky ZSV.

Tři studenti naší školy postupují do krajského kola Ekonomické olympiády

1. 2. 2024 | Soutěže

V průběhu prosince 2023 se naše škola zapojila do školních kol Ekonomické olympiády, kterou zaštituje University o New York Prague.

Zážitkový workshop v sekundě

9. 1. 2024 | Aktivity studentů

13.12. sekundu navštívily lektorky organizace Post Bellum, které si v rámci programu Paměť národa školám připravily zážitkový workshop Doma a jinde.

Mladí právníci přednášeli na naší škole

18. 12. 2023 | Školní akce

Za jakých okolností lze odstoupit od smlouvy či kterým okamžikem je smlouva platná a účinná se dozvěděli naši druháci na přednášce posluchačů právnické fakulty...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů