Předměty

ZSV a Občanská výchova

Vyučovací předměty Občanská výchova a Základy společenských věd seznamují žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života.

Základy společenských věd jsou zařazeny jako povinné s časovou dotací 2 hodiny týdně v 1. ročníku a kvintě, v 2. ročníku a sextě a v 3. ročníku a septimě, s dotací 1 hodina týdně ve 4. ročníku a oktávě.

Ve 3. ročníku a septimě a ve 4. ročníku a oktávě jsou znalosti z oblasti politologie, práva, ekonomie, psychologie a sociologie rozvíjeny formou dvouhodinových povinně volitelných předmětů jako Společenskovědní seminář, humanitní propedeutika, mezinárodní vztahy, právnický seminář, psychologie a ekonomie. Žáci si vybírají z každoroční aktuální nabídky. Výuka probíhá zpravidla v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a internetovým připojením, což umožňuje využívat nadstandardní metody a formy práce. K dispozici pro samostudium je také školní knihovna.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o soutěže, jako jsou například Ekonomická olympiáda, Debatní liga, filozofická soutěž Nebojte se myslet a další. Velmi oblíbené jsou u našich žáků odborné exkurze Historie a význam ČNB a Osvětim – svědomí lidstva.

Na nižším stupni se vyučuje podle učebnic nakladatelství SPN. Na vyšším stupni gymnázia se používají učebnice nakladatelství Didaktis – Odmaturuj ze Základů společenských věd. 


Nabídka soutěží a aktivit pro zájemce

Nebojme se myslet - soutěž pro filozofy, více info  zde,  přihlášky do 11.12.2023, P. Krč 

Soutěž pro středoškoláky, napiš esej a můžeš vyhrát, organizuje Slezská univerzita, soutěž probíhá do 31.12.2023, více info zde

Finanční gramotnost - listopad až prosinec, 2023, více info  zde, organizuje Krč, Skubidová 

Ekonomická olympiáda - listopad 2023, více info zde, organizuje Krč, Skubidová

Příběhy z pohovky – listopad 2023, organizuje Fialová-Kotterbová, Krč (organizuje škola)

Olympiáda lidských práv - podzim 2023, více info zde

Středoškolský Moot court - soutěž pro tříčlenné týmy  zájemců o právo, více info zde, přihlášky během prosince 2024, H. Čížová

Regionální soutěž v právu - soutěž pro 3-5 členné týmy, proběhne 9.4.2024, více zde

Pražský studentský summit - více info zde, ročník 2023-2024 již uzavřen, sleduje v září 2024

Simulace amerického kongresu - týdenní akce pro zájemce o politiku, právo, ekonomie - skutečná simulace. Více info zde, přihlášky jaro 2024, realizace září 2024, H. Čížová


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Adéla Ciganová
Ov, Tv
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT
Mgr. Jana Ligocká
Tv, ZSV
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů