Předměty

ZSV a Občanská výchova

Vyučovací předměty Občanská výchova a Základy společenských věd seznamují žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života.

Základy společenských věd jsou zařazeny jako povinné s časovou dotací 2 hodiny týdně v 1. ročníku a kvintě, v 2. ročníku a sextě a v 3. ročníku a septimě, s dotací 1 hodina týdně ve 4. ročníku a oktávě.

Ve 3. ročníku a septimě a ve 4. ročníku a oktávě jsou znalosti z oblasti politologie, práva, ekonomie, psychologie a sociologie rozvíjeny formou dvouhodinových povinně volitelných předmětů jako Společenskovědní seminář, Humanistická propedeutika, Mezinárodní vztahy, Právo a právní věda, Psychologie a Ekonomie. Žáci si vybírají z každoroční aktuální nabídky. Výuka probíhá zpravidla v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a internetovým připojením, což umožňuje využívat nadstandardní metody a formy práce. K dispozici pro samostudium je také školní knihovna.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o soutěže, jako jsou například Ekonomická olympiáda, Debatní liga, filozofická soutěž Nebojte se myslet a další. Velmi oblíbené jsou u našich žáků odborné exkurze Historie a význam ČNB a Osvětim – svědomí lidstva.

Na nižším stupni se vyučuje podle učebnic nakladatelství SPN. Na vyšším stupni gymnázia se používají učebnice nakladatelství Didaktis – Odmaturuj ze Základů společenských věd. 

 

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT
Mgr. Jana Ligocká
Tv, ZSV
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů