Předměty

Zeměpis

Zobrazit aktuality k předmětu

Výuka předmětu zahrnuje všechny dílčí oblasti spojené s výukou zeměpisu -fyzický , socioekonomický i zeměpis regionální. Na nižším gymnáziu převažuje výuka regionů, na vyšším gymnáziu se pak výuka soustředí na fyzicko-geografickou část s aplikací na jednotlivé regiony. Po celou dobu studia dbáme na prohlubování a rozšiřování dovednosti spojené s orientací na mapě.

Zeměpis se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně na nižším stupni gymnázia a taktéž 2 hodin týdně na  stupni vyšším. Výjimku tvoří poslední ročník, ve kterém je zařazován podle zájmu studentů geografický dvouhodinový seminář.

Maturita ze zeměpisu je součástí profilové části maturitní zkoušky, jako volitelný předmět

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice řady TakTik, žáci vyššího gymnázia učebnice z nakladatelství SPN, ČGS, studijní materiály gymnázia, internet a Atlasy světa z nakladatelství Kartografie Praha.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o odborné exkurze a soutěže: jednodenní i vícedenní exkurze do zahraničí např. Zakarpatská Ukrajina, Slovensko, země Balkánského poloostrova a jiné…,   účastí na Zeměpisné olympiádě a dalších aktivitách.

Na nižším stupni gymnázia zařazujeme pro žáky Terénní praxi, která teoretické poznatky nabyté ve škole umožní sledovat a posuzovat v konkrétní krajině.

Výuka probíhá kromě kmenových tříd v moderně vybavené odborné učebně zeměpisu, kde máme k dispozici interaktivní tabuli, dataprojektor, tablety iPad a odbornou literaturu včetně časopisů, cvičných map a jiných kartografických podkladů.

Odkazy na aktivity spojené s předmětem zeměpis:

http://www.gsh.cz/new/index.php/predmety/zemepis/1113-zem-oly-okres

http://www.gsh.cz/new/index.php/predmety/zemepis/1006-terenni-praxe-2016

http://www.gsh.cz/new/index.php/predmety/zemepis/1277-ukrajina2018

http://www.gsh.cz/new/index.php/predmety/zemepis/1354-zabrze19


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Petr Michálek - michalek@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Magdalena Hochfeld
Z, Rj, Vv
Mgr. Petr Junek
Z, Tv
Mgr. Petr Michálek
Z, Tv

Související aktuality

Zeměpisná olympiáda 2024

7. 4. 2024 | Aktivity studentů

Studentka naší školy po vítězství ve školním a okresním kole získala 6. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie A.

Turisticko-poznávací exkurze do Vysokých Tater

30. 10. 2023 | Exkurze 22×

Ve dnech 16. - 20,. října se skupina vášnivých turistů vydala poznávat podzimní krásy slovenských Vysokých tater, navštívit historické památky a sportovně se...

Exkurze na Slovensko - turistika, poznání

4. 9. 2023 | Exkurze

V termínu 16. - 20. října pořádáme pro žáky gymnázia turisticko - poznávací exkurzi na Slovensko.

Projektový den Příroda Jeseníků

20. 6. 2023 | Projekty

Dne 16.6.2023 žáci 6.A a 3.A4 navštívili během projektového dne 3 lokality v Jeseníkách. Jednalo se o Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách, Rejvíz a Lázně...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů