Předměty

Informatika

Zobrazit aktuality k předmětu

Informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání ve všech ostatních předmětech i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Výuka informatiky a výpočetní techniky je vyučována na nižším gymnáziu ve všech ročnících (prima, sekunda a kvarta po jedné vyučovací hodině týdně a v třídě tercie ve dvouhodinových vyučovacích hodinách). Výuka je zaměřena dle nového RVP na výuku a praktickou aplikaci algoritmizace a programování. Žáci se naučí programovat ve Scratchi, stavět a programovat roboty za pomocí robotických stavebnic LEGO Mindstorms a programovatelných desek BBC Micro:bit.

Na vyšším gymnáziu je výuka IVT vyučována ve druhém a čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. Od školního roku 2023/2024 je nově informatika ve 2. ročníku vyučována dle požadavků nového RVP. V rámci volitelných seminářů je ve třetím a čtvrtém ročníku žákům nabízen seminář z programování (Seminář z programování 1 pro 3. ročník, Seminář z programování 2 pro 4. ročník).

Od školního roku 2023/2024 probíhá na naší škole kroužek z programování pod vedením odborníka z praxe a vyučujícího IT. Tento kroužek je určen žákům z řad především 3. a 4. ročníku a slouží jako nástavba semináře z programování (1 a 2).

Třídy jsou v hodinách informatiky dělené na dvě skupiny s maximálním počtem 16 žáků. Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách vybavených dataprojektorem, IT pomůckami a žákovskými PC připojenými na internet.

V rámci výuky jsou žáci zapojování do různých soutěží, např. Bobřík informatiky, Bezpečný internet, atd. Výuka někdy bývá doplňována o občasné exkurze zaměřené na poznání oborů, které patří do oblasti IT.

Maturita z IVT se koná formou ústní zkoušky, která je složena z části teoretické a praktické (programování).

Nabídka soutěží pro nadšené informatiky

školní rok 2023/2024

Bobřík informatiky – Termín 6. – 20.11.2023, více informaci zde, garant M. Kubiczek

Bezpečný internet – Termín od 2. 11. 2023 - 29. 2. 2024,  více info www.KPBI.cz

Orlovská soutěž v programování – Termín říjen 2023, garant M. Kubiczek,  organizuje t.jurdic@nosch.cz

Dobrovolné pro žáky (v případě zájmu): · Tour de app,           https://tourdeapp.cz/vzdelavaci-materialy, garant M. Kubiczek


 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Danuše Chrastecká
M, IVT
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT

Související aktuality

Bobřík informatiky

19. 3. 2024 | Soutěže

Ve čtvrtek 1.2.2024 se v Ostravě na Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, konalo ústřední (krajské) kolo soutěže „Bobřík...

Výuka informatiky na GSH směřuje do budoucnosti!

12. 2. 2024 | Informační sdělení

Po zavedení nových konceptů výuky IT v ČR se i naše škola přidala do moderní výuky IT, která již nějakou dobu běží na naší škole GSH

Soutěž Bobřík informatiky 2023

30. 11. 2023 | Soutěže

Od 10.11.2023 do 20.11.2023 probíhalo na našem gymnáziu školní kolo IT soutěže „Bobřík informatiky 2023“, které se každoročně naše škola účastní. Letos se...

Žák naší školy zvítězil v soutěži v informatice

7. 11. 2023 | Soutěže

V 25.ročníku Orlovské soutěže v informatice zvítězil žák kvarty Lukáš Vachtarčík.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů