Předměty

Informatika

Výuka informatiky a výpočetní techniky je vyučována na nižším gymnáziu v primě a sekundě ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní (hodinová dotace je 1 hod. týdně) a v tercii 2 hodiny týdně. 

Od školního roku 2021/22 je předmět IVT vyučován na nižším stupni v primě a sekundě dle nového RVP se zařazením výuky algoritmizace a programování. Naučí se programovat ve scratchi, stavět a programovat roboty za pomocí robotických stavebnic LEGO Mindstorms a programovatelných desek. 

Na vyšším gymnáziu je výuka IVT vyučována ve druhém a čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. V rámci volitelných seminářů je ve třetím a čtvrtém ročníku žákům nabízen seminář programování.

Třídy jsou v hodinách informatiky dělené na dvě skupiny s maximálním počtem 16 žáků. Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách vybavených dataprojektorem a žákovskými PC připojenými na Internet.

V rámci výuky jsou žáci zapojování do různých soutěží, např. Bobřík informatiky, Bezpečný internet, atd.

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Danuše Chrastecká
M, IVT
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT
Mgr. Lucie Lénertová
Prog
Mgr. Daniel Žídek
Aj, Nj, IVT

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů