Předměty

Český jazyk

Výuka předmětu český jazyk a literatura obsahuje tři dílčí složky – českou a světovou literaturu, mluvnici a sloh. Na nižším gymnáziu převažuje v souladu s RVP mluvnice a sloh, na vyšším gymnáziu se pak výuka soustředí převážně na literární část učiva.

Český jazyk a literatura se vyučuje v rozsahu 4 hodiny týdně na nižším gymnáziu a 4, respektive 3 hodiny týdně na vyšším gymnáziu. Jedna hodina týdně je v každém ročníku dělena, žáci mají možnost nové učivo procvičovat.

Maturita z českého jazyka se skládá ze tří částí – ve společné části žáci absolvují didaktický test, ve školní, která je od roku 2020 v gesci školy, žáci absolvují slohovou práci a ústní zkoušku ověřující znalosti literatury, mluvnice a slohu.

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice řady Fraus pro mluvnici a řadu nakladatelství Taktik pro literaturu, žáci vyššího gymnázia učebnice nakladatelství Didactis nebo Tiktak podle volby vyučujícího, mluvnici a sloh za pomocí učebnice nakladatelství Vyuka.cz

V návaznosti na výuku předmětu český jazyk a literatura nabízí vyučující předmětové komise i odborné semináře pro žáky posledních dvou ročníků: seminář z českého jazyka a literatury, literární seminář a seminář stylistika.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o odborné exkurze, v rámci ŠVP se jedná o vícedenní exkurzi Po stopách českých spisovatelů pro žáky předposledních ročníků. Své znalosti z oblasti českého jazyka a literatury mohou žáci uplatnit v soutěžích, zejména v rámci Olympiády z českého jazyka a Lingvistické olympiády, školou organizované Literární soutěži, Noci s Andersenem či Čtenářském souboji.

K výuce předmětu se vztahují dva volnočasové kluby – Čtenářský klub , klub časopisu Cirkulárka a Debatní klub.

Výuka probíhá kromě kmenových tříd v moderně vybavené odborné učebně českého jazyka a literatury, k dispozici je zde interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér a odborná literatura včetně čítanek.

Vzdělávání v oblasti literatury je rozšířeno o možnost zapůjčit si ve školní knihovně knihy ze stále se rozšiřujícího knižního fondu.Přehled soutěží a olympiád - pro zájemce o český jazyk a literaturu

školní rok 2023/24

Literární soutěž Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej (říjen 2023) 

Lingvistická olympiáda  školní kolo 23.11.2023 - info H.Čížová

Literární soutěž  Ty napíšeš, bezruči zahrají  -  do 30.10.2023, info A. Dospivová

Školní kolo  Olympiády v českém jazyce (prosinec 2023)   info Boris Hrubeš

Recitačně dramatická soutěž – školní kolo (únor 2024) – ifo R. Kolichová, A. Dospivová, K. Rozbrojová (organizuje škola)

Literární soutěž o nejlepší povídku (únor 2024) – info D. Málek  (organizuje škola) 

Recitační soutěž městská kola (březen 2024) 

Noc s Andersenem (duben 2024) – info I. Barvíková (organizuje škola

Literární soutěž Můj svět  (duben 2024) 

Souboj čtenářů (květen 2024) – info I. Barvíková, A. Dospivová (organizuje škola)

 
Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Radmila Kolichová - kolichova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj
Mgr. Boris Hrubeš
Cjl, D
Mgr. Radmila Kolichová
Cjl, D
Mgr. David Málek
Cjl, D
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů