Předměty

Český jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Výuka předmětu český jazyk a literatura obsahuje tři dílčí složky – českou a světovou literaturu, mluvnici a sloh. Na nižším gymnáziu převažuje v souladu s RVP mluvnice a sloh, na vyšším gymnáziu se pak výuka soustředí převážně na literární část učiva.

Český jazyk a literatura se vyučuje v rozsahu 4 hodiny týdně na nižším gymnáziu a 4, respektive 3 hodiny týdně na vyšším gymnáziu. Jedna hodina týdně je v každém ročníku dělena, žáci mají možnost nové učivo procvičovat.

Maturita z českého jazyka se skládá ze tří částí – ve společné části žáci absolvují didaktický test, ve školní, která je od roku 2020 v gesci školy, žáci absolvují slohovou práci a ústní zkoušku ověřující znalosti literatury, mluvnice a slohu.

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice řady Fraus pro mluvnici a řadu nakladatelství Taktik pro literaturu, žáci vyššího gymnázia učebnice nakladatelství Didactis nebo Tiktak podle volby vyučujícího, mluvnici a sloh za pomocí učebnice nakladatelství Vyuka.cz

V návaznosti na výuku předmětu český jazyk a literatura nabízí vyučující předmětové komise i odborné semináře pro žáky posledních dvou ročníků: seminář z českého jazyka a literatury, literární seminář a seminář stylistika.

Vyučující předmětové komise obohacují výuku o odborné exkurze, v rámci ŠVP se jedná o vícedenní exkurzi Po stopách českých spisovatelů pro žáky předposledních ročníků. Své znalosti z oblasti českého jazyka a literatury mohou žáci uplatnit v soutěžích, zejména v rámci Olympiády z českého jazyka a Lingvistické olympiády, školou organizované Literární soutěži, Noci s Andersenem či Čtenářském souboji.

K výuce předmětu se vztahují dva volnočasové kluby – Čtenářský klub , klub časopisu Cirkulárka a Debatní klub.

Výuka probíhá kromě kmenových tříd v moderně vybavené odborné učebně českého jazyka a literatury, k dispozici je zde interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér a odborná literatura včetně čítanek.

Vzdělávání v oblasti literatury je rozšířeno o možnost zapůjčit si ve školní knihovně knihy ze stále se rozšiřujícího knižního fondu.Přehled soutěží a olympiád - pro zájemce o český jazyk a literaturu

školní rok 2023/24

Literární soutěž Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej (říjen 2023) 

Lingvistická olympiáda  školní kolo 23.11.2023 - info H.Čížová

Literární soutěž  Ty napíšeš, bezruči zahrají  -  do 30.10.2023, info A. Dospivová

Školní kolo  Olympiády v českém jazyce (prosinec 2023)   info Boris Hrubeš

Recitačně dramatická soutěž – školní kolo (únor 2024) – ifo R. Kolichová, A. Dospivová, K. Rozbrojová (organizuje škola)

Literární soutěž o nejlepší povídku (únor 2024) – info D. Málek  (organizuje škola) 

Recitační soutěž městská kola (březen 2024) 

Noc s Andersenem (duben 2024) – info I. Barvíková (organizuje škola

Literární soutěž Můj svět  (duben 2024) 

Souboj čtenářů (květen 2024) – info I. Barvíková, A. Dospivová (organizuje škola)

 
Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Radmila Kolichová - kolichova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj
Mgr. Boris Hrubeš
Cjl, D
Mgr. Radmila Kolichová
Cjl, D
Mgr. David Málek
Cjl, D
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj

Související aktuality

Debatiáda

22. 3. 2024 | Aktivity studentů

V první jarní den proběhlo na ostravském Wichterlově gymnáziu krajské kolo Debatiády - soutěže pro debatéry z nižšího gymnázia a základních škol. Debatovalo...

Noc s Andersenem se opět blíží

20. 3. 2024 | Aktivity studentů

Stejně jako v loňském roce si žáci kvarty až sexty připravili pro mladší žáky nezapomenutelnou noc v prostorách našeho gymnázia.

Debatiáda

19. 3. 2024 | Aktivity studentů

Debatiáda je soutěž dvojic žáků nižšího gymnázia, při které mají za úkol přesvědčit druhý tým o tom, že jejich tvrzení platí. Letošní školní kolo proběhlo v...

Středoškolská soutěž v mediální gramotnosti

23. 2. 2024 | Aktivity studentů

24. ledna proběhlo 1., online kolo Mediální olympiády. Všechny čtyři naše týmy si ho užily, tým Noname (Matěj Šigut, Nikol Vachtarčíková, Martin Křibský)...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů