Předměty

Anglický jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Dobrá znalost anglického jazyka patří v současné době k základním dovednostem studentů gymnázia, protože angličtina vládne světové komunikaci a je hlavním dorozumívacím prostředkem vědeckého, kulturního i politického světa. Z těchto důvodů je jí ve výuce věnována  mimořádná pozornost.

Studenti nižšího gymnázia pracují s učebnicemi English Plus. Kromě učebnic, které studentům zapůjčuje škola, mohou žáci využít široké škály slovníků a jazykových materiálů, které slouží k upevnění nabytých znalostí.

Hodinová dotace (prima/sekunda 5 hodin, tercie/kvarta 4 hodiny výuky týdně) zaručuje dobré zvládnutí základů anglického jazyka na nižším gymnáziu.

Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a vizualizéry.

Studenti vyššího gymnázia pracují s učebnicemi Maturita Solutions, které si pořizují z vlastních prostředků. I oni mohou využít pomůcky, které jim nabízí škola. V prvním a druhém ročníku jsou angličtině věnovány 4 vyučovací hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou to hodiny 3.

K těmto základním hodinám výuky je studentům ve třetím a čtvrtém ročníku nabízeno jazykové vzdělávání i v rámci volitelných seminářů (Příprava na jazykovou zkoušku, Konverzace v anglickém jazyce, Překladatelský seminář, Reálie anglicky mluvících zemí).

Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí. Ve společné části žáci absolvují didaktický test, ve školní pak slohovou práci a ústní zkoušku, která prověřuje komunikační schopnosti maturanta.

Studenti mohou porovnávat své jazykové schopnosti i v rámci soutěží (Soutěž v anglické konverzaci, Best in English, Překladatelská soutěž, Jazyky hrou). Zajímavým doplněním výuky jsou i zájezdy do Velké Británie, které mají podobu studijních a  poznávacích exkurzí.

 


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj
PhDr. Radmila Kubalová
Aj, Nj, Cjl
Mgr. Hana Lužná
Cjl, Aj
Mgr. Dagmar Mlčochová
Aj, Rj, Ov
Mgr. Jarmila Sivá
Cjl, Aj, Fj
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV
Mgr. Eva Zdráhalová
Aj, Rj, D
Mgr. Daniel Žídek
Aj, Nj, IVT

Související aktuality

Fony Cup 2021

22. 6. 2021 | Sportovní aktivity

Již čtrnáctý ročník tradičního mezitřídního turnaje v kopané se odehraje ve dnech 23. – 25. června 2021 v krásném sportovním areálu Horního gymnázia v Havířově.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů