Předměty

Anglický jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Dobrá znalost anglického jazyka patří v současné době k základním dovednostem studentů gymnázia, protože angličtina vládne světové komunikaci a je hlavním dorozumívacím prostředkem vědeckého, kulturního i politického světa. Z těchto důvodů je jí ve výuce věnována  mimořádná pozornost.

Studenti nižšího gymnázia pracují s učebnicemi English Plus. Kromě učebnic, které studentům zapůjčuje škola, mohou žáci využít široké škály slovníků a jazykových materiálů, které slouží k upevnění nabytých znalostí.

Hodinová dotace (prima/sekunda 5 hodin, tercie/kvarta 4 hodiny výuky týdně) zaručuje dobré zvládnutí základů anglického jazyka na nižším gymnáziu.

Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a vizualizéry.

Studenti vyššího gymnázia pracují s učebnicemi Maturita Solutions, které si pořizují z vlastních prostředků. I oni mohou využít pomůcky, které jim nabízí škola. V prvním a druhém ročníku jsou angličtině věnovány 4 vyučovací hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou to hodiny 3.

K těmto základním hodinám výuky je studentům ve třetím a čtvrtém ročníku nabízeno jazykové vzdělávání i v rámci volitelných seminářů (Příprava na jazykovou zkoušku, Konverzace v anglickém jazyce, Překladatelský seminář, Reálie anglicky mluvících zemí).

Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí. Ve společné části žáci absolvují didaktický test, ve školní pak slohovou práci a ústní zkoušku, která prověřuje komunikační schopnosti maturanta.

Studenti mohou porovnávat své jazykové schopnosti i v rámci soutěží (Soutěž v anglické konverzaci, Best in English, Překladatelská soutěž, Jazyky hrou). Zajímavým doplněním výuky jsou i zájezdy do Velké Británie, které mají podobu studijních a  poznávacích exkurzí.

 


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj
PhDr. Radmila Kubalová
Aj, Nj, Cjl
Mgr. Hana Lužná
Cjl, Aj
Mgr. Irena Mastná
Aj, Rj, Z
Mgr. Dagmar Mlčochová
Aj, Rj, Ov
Mgr. Jarmila Sivá
Cjl, Aj, Fj
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV
Mgr. Eva Zdráhalová
Aj, Rj, D
Mgr. Daniel Žídek
Aj, Nj, IVT

Související aktuality

Fony Cup 2021

22. 6. 2021 | Sportovní aktivity

Již čtrnáctý ročník tradičního mezitřídního turnaje v kopané se odehraje ve dnech 23. – 25. června 2021 v krásném sportovním areálu Horního gymnázia v Havířově.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů