Předměty

Anglický jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Dobrá znalost anglického jazyka patří v současné době k základním dovednostem studentů gymnázia, protože angličtina vládne světové komunikaci a je hlavním dorozumívacím prostředkem vědeckého, kulturního i politického světa. Z těchto důvodů je jí ve výuce věnována  mimořádná pozornost.

Studenti nižšího gymnázia pracují nově v primě a sekundě s učebnicemi Harmonize. V tercii a kvartě zatím pokračují s publikacemi English Plus. Je zde předpoklad, že Harmonize nahradí celou řadu English Plus v následujících letech. Kromě učebnic, které studentům zapůjčuje škola, mohou žáci využít široké škály slovníků a jazykových materiálů, které slouží k upevnění nabytých znalostí.

Hodinová dotace (prima/sekunda 5 hodin, tercie/kvarta 4 hodiny výuky týdně) zaručuje dobré zvládnutí základů anglického jazyka na nižším gymnáziu.

Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory.

Studenti vyššího gymnázia pracují s učebnicemi Maturita Solutions, které si pořizují z vlastních prostředků. I oni mohou využít pomůcky, které jim nabízí škola. V prvním a druhém ročníku jsou angličtině věnovány 4 vyučovací hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou to hodiny 3.

K těmto základním hodinám výuky je studentům ve třetím a čtvrtém ročníku nabízeno jazykové vzdělávání i v rámci volitelných seminářů (Příprava na jazykovou zkoušku, Konverzace v anglickém jazyce, Překladatelský seminář, Reálie anglicky mluvících zemí).

Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí. Ve společné části žáci absolvují didaktický test, ve školní pak slohovou práci a ústní zkoušku, která prověřuje komunikační schopnosti maturanta.

Studenti mohou porovnávat své jazykové schopnosti i v rámci soutěží (Soutěž v anglické konverzaci, Best in English, Překladatelská soutěž, Jazyky hrou). Zajímavým doplněním výuky jsou i zájezdy do Velké Británie, které mají podobu studijních a  poznávacích exkurzí.

Soutěže a olympiády, které pořádá Komise AJ

školní rok 2023/24

1. Minutová hra (říjen/listopad 2023) – Dospivová/Sivá (organizuje škola)

2. Best in English (listopad 2023) –  více info zde, Sivá

3. Anglické haiku (prosinec/leden 2023/24) – Dospivová/Sivá

4. Překladatelská soutěž UP Olomouc (listopad 2023) – více info  zde,Dospivová

5. Překladatelská soutěž Ostravské univerzity (prosinec 2023) -  více info zde, Dospivová

5. Olympiáda v anglickém jazyce (únor 2024) – více info  zde, celá komise

6. Anglická píseň (jaro 2024) – MastnáSložení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Sivá - siva@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Irena Barvíková
Aj, Cjl
Mgr. Andrea Dospivová
Cjl, Aj
Mgr. Lucie Homolová
Nj, M, Aj
Mgr. Hana Lužná
Cjl, Aj
Bc. Christopher Marcin
Aj
Mgr. Irena Mastná
Aj, Rj, Z
Mgr. Dagmar Mlčochová
Aj, Rj, Ov
Mgr. Jarmila Sivá
Cjl, Aj, Fj
Ing. Eva Skubidová
Aj, ZSV
Mgr. Eva Zdráhalová
Aj, Rj, D

Související aktuality

Cambridge English na naší škole

5. 3. 2024 | Aktivity studentů

V rámci semináře Příprava na jazykové zkoušky mají studenti naší školy možnost připravit se na prestižní zkoušky z angličtiny Cambridge English a ve spolupráci...

„An English Song Contest“

14. 12. 2023 | Soutěže 10×

Stejně jako v loňském roce i letos na naší škole proběhla soutěž v interpretaci anglické písně.

Soutěž Best in English opět na gymnáziu

14. 12. 2023 | Soutěže

Díky laskavé finanční pomoci SRPŠ, které uhradilo nemalý registrační poplatek, jsme i letos mohli sestavit tým šestnácti studentů, kteří nás reprezentovali v...

Minutová hra neboli One-minute play challenge

31. 10. 2023 | Aktivity studentů

Komise anglického jazyka připravila i v tomto školním roce řadu soutěží a aktivit pro ty studenty, kteří mají chuť předvést svou kreativitu, hravost i znalosti...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů