Předměty

Dějepis

Výuka dějepisu probíhá dvě hodiny týdně v 1. - 7. ročníku osmiletého studia a 1. - 3. ročníku čtyřletého studia. 

Žáci, kteří mají hlubší zájem o obor, se mohou ve 3. ročníku a septimě,  ve 4. ročníku i oktávě přihlásit do dějepisného semináře. K dispozici máme učebnu společenských věd vybavenou počítačem s internetovým připojením, dataprojektorem a sbírkou map. Dále jsou k dispozici další pomůcky jako trojrozměrné napodobeniny nástrojů, edice pramenů dějin a atlasy. Žáci také mohou využít knižní fond naší nové školní knihovny.

Naši studenti se pravidelně účastní soutěže Dějepisná olympiáda a aktivit souvisejících s výukou dějepisu.

Na nižším i vyšší stupni gymnázia se vyučuje podle učebnic nakladatelství SPN.

Soutěže a olympiády - školní rok 2023-2024

Dějepisná olympiáda, více info zde,  školní kolo 29.11.2023, Onderková, Krč

Soutěž Příběhy 20. století, více info zde

Lidice - historická vědomostní soutěž, registrace soutěžících do ledna 2024, více info zde,  H. Čížová


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Boris Hrubeš
Cjl, D
Mgr. Radmila Kolichová
Cjl, D
Mgr. Michaela Konieczná
D, M
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT
Mgr. Michal Kubiczek
D, ZSV, IVT
Mgr. David Málek
Cjl, D
Mgr. Kateřina Onderková
Nj, D
Mgr. Adrián Pustówka
D, Šj

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů