Předměty

Matematika

Matematika se vyučuje v rozsahu 4 hodiny týdně na nižším gymnáziu a 4, respektive 3 hodiny týdně na vyšším gymnáziu. Jedna hodina týdně je v každém ročníku dělena. Výuka probíhá převážně v odborných učebnách vybavených interaktivní tabuli, dataprojektorem a dalšími pomůckami pro výuku matematiky.

Žáci nižšího gymnázia používají učebnice řady Prometheus -  Matematika pro ZŠ (Odvárko, Kadleček) a Pracovní sešity pro ZŠ z nakladatelství SNP.  Žáci vyššího gymnázia využívají sadu učebnic nakladatelství Prometheus - Matematika pro gymnázia a pracovní listy, které jsou zpracovány našimi vyučujícími pro všechny tematické celky v elektronické podobě.

V návaznosti na výuku předmětu matematiky nabízí vyučující předmětové komise i odborné semináře: ve třetím ročníku Seminář z matematiky s rozšiřujícím učivem a ve čtvrtém ročníku seminář k prohloubení znalostí a přípravě na maturitní zkoušku. Ve čtvrtém ročníku dále nabízíme seminář Diferenciální počet. Rovněž poskytujeme individuální konzultace slabším žákům.

Žáky zapojujeme do matematických soutěží jednotlivců (Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Matematický Klokan) i soutěží družstev (Internetová matematická olympiáda, Náboj a dalších), ve kterých dosahují výborných výsledků.

Nabídka pro nadšené matematiky

Přehled matematických soutěží šk. r. 2023/2024

 Matematická olympiáda   (každá kategorie má jiný termín – viz. tabulka va webu), více info https://www.matematickaolympiada.cz/,  M. Konieczná, D. Chrastecká

 Logická olympiáda   - základní kola říjen, více info https://www.logickaolympiada.cz/, K. Šigutová

Matematická internetová olympiáda  Mathing   - Týmová soutěž – Termín 28.11.2023 https://mathing.fme.vutbr.cz/, více info A. Adámková

Klokan -  Termín  22.3.2024,  https://www.matematickyklokan.net/, více info D. Chrastecká

           
Náboj  - Termín 28.4.2024,  https://math.naboj.org/cz/cs/current-info/, K. Šigutová

 Pythagoriáda (letos se nebude konat z finanč. důvodů)

 


 


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Danuše Chrastecká - chrastecka@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mg. Alena Adámková
Ch, M
Mgr. Danuše Chrastecká
M, IVT
Mgr. Lucie Homolová
Nj, M, Aj
Mgr. Michaela Konieczná
D, M
Mgr. Jiří Mráz
M, Ch
Mgr. Kateřina Šigutová
M, Bi
Mgr Petr Šupol
Fy, M, Tv

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů