Předměty

Německý jazyk

Výuka německého jazyka probíhá v 2. - 8. ročníku  osmiletého studia a 1 .-4. ročníku čtyřletého studia. K dispozici máme jazykovou učebnu vybavenou nejmodernější technikou jako je interaktivní tabule, dataprojektor, počítač  apod. Kromě moderních učebnic žáci používají doplňkové materiály, jako jsou časopisy, německé noviny, CD, DVD s filmy v originálním znění a další.

Naši studenti se pravidelně účastní různých soutěží. Každým rokem probíhá školní kolo konverzační soutěže. Ti nejlepší ze všech kategorií pak postupují do okresního kola, které rovněž pořádá naše škola. I zde naši studenti tradičně dosahují dobrých výsledků. Naše škola se pravidelně účastní soutěže Jugend debattiert. Jedná se o soutěž, která rozvíjí komunikační schopnosti, schopnosti správně argumentovat, obhajovat vlastní názor. Hned v prvním roce naší účasti v této soutěži jsme dosáhli velkého úspěchu, když jsme postoupili až do celorepublikového finále, které proběhlo v Praze.

Studenti naší školy mají možnost zúčastnit se výměnných programů s partnerskou školou v německém městě Greiz (Durynsko). Této výměny se účastní zpravidla studenti kvart-septim a 1.-3. ročníků. Není důležité, jak dobré znalosti němčiny předem mají, důležitá je chuť poznat něco nového, seznámit se se životem v německých rodinách a možnost ověřit si své dosavadní znalosti v praxi.

Naše gymnázium se rovněž řadí mezi školy, na kterých je možno získat Německý jazykový diplom (DSD). Po úspěšném složení písemné a ústní zkoušky, která probíhá celosvětově,  obdrží žáci Německý jazykový diplom ministerstva kultury SRN, a to prvního nebo druhého stupně- DSD I nebo DSD II. Diplom druhého stupně spolu s vysokoškolským povolením umožňuje studium na vysoké škole v SRN.  Absolventi, kteří studují na vysokých školách, hovoří o lepších šancích při studiu, které jim přinesl německý diplom, rovněž je to velké plus při ucházení se o budoucí místo, zejména u firem z německé jazykové oblasti. V rámci volitelných předmětů si studenti mohou vybrat seminář, ve kterém se na složení německého jazykového diplomu budou intenzivně připravovat, nebo se připravovat  individuálně formou konzultací s vyučujícím. Při přípravě na nižší stupeň mohou využít kroužku, který je na tuto přípravu zaměřen.

Tradiční akcí je pořádání zájezdů do Vídně, zejména v oblíbeném adventním čase. 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
PhDr. Radmila Kubalová
Aj, Nj, Cjl
Mgr. Kateřina Onderková
Nj, D
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj
Mgr. Daniel Žídek
Aj, Nj, IVT

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů