Předměty

Německý jazyk

Zobrazit aktuality k předmětu

Výuka německého jazyka probíhá v 2. - 8. ročníku  osmiletého studia a 1 .-4. ročníku čtyřletého studia. K dispozici máme jazykovou učebnu vybavenou nejmodernější technikou jako je interaktivní tabule, dataprojektor, počítač  apod. Kromě moderních učebnic žáci používají doplňkové materiály, jako jsou časopisy, německé noviny, CD, DVD s filmy v originálním znění a další.

Naši studenti se pravidelně účastní různých soutěží. Každým rokem probíhá školní kolo konverzační soutěže. Ti nejlepší ze všech kategorií pak postupují do okresního kola, které rovněž pořádá naše škola. I zde naši studenti tradičně dosahují dobrých výsledků. Naše škola se pravidelně účastní soutěže Jugend debattiert. Jedná se o soutěž, která rozvíjí komunikační schopnosti, schopnosti správně argumentovat, obhajovat vlastní názor. Hned v prvním roce naší účasti v této soutěži jsme dosáhli velkého úspěchu, když jsme postoupili až do celorepublikového finále, které proběhlo v Praze.

Studenti naší školy mají možnost zúčastnit se výměnných programů s partnerskou školou v německém městě Greiz (Durynsko). Této výměny se účastní zpravidla studenti kvart-septim a 1.-3. ročníků. Není důležité, jak dobré znalosti němčiny předem mají, důležitá je chuť poznat něco nového, seznámit se se životem v německých rodinách a možnost ověřit si své dosavadní znalosti v praxi.

Naše gymnázium se rovněž řadí mezi školy, na kterých je možno získat Německý jazykový diplom (DSD). Po úspěšném složení písemné a ústní zkoušky, která probíhá celosvětově,  obdrží žáci Německý jazykový diplom ministerstva kultury SRN, a to prvního nebo druhého stupně- DSD I nebo DSD II. Diplom druhého stupně spolu s vysokoškolským povolením umožňuje studium na vysoké škole v SRN.  Absolventi, kteří studují na vysokých školách, hovoří o lepších šancích při studiu, které jim přinesl německý diplom, rovněž je to velké plus při ucházení se o budoucí místo, zejména u firem z německé jazykové oblasti. V rámci volitelných předmětů si studenti mohou vybrat seminář, ve kterém se na složení německého jazykového diplomu budou intenzivně připravovat, nebo se připravovat  individuálně formou konzultací s vyučujícím. Při přípravě na nižší stupeň mohou využít kroužku, který je na tuto přípravu zaměřen.

Tradiční akcí je pořádání zájezdů do Vídně, zejména v oblíbeném adventním čase. 

Nabídka soutěží a olympiád pro zájemce o studium němčiny

Opavská soutěž“ Vtipné němčiny“ – jednotlivci vyššího gymnázia – 10/23 – https://www.gymtri.cz- K. Rozbrojová, L. Homolová

Překladatelská soutěž UP Olomouc – 3. a 4.ročník,7A,8A – 11/23 - https://www.upol.cz   K. Rozbrojová, L. Homolová 

Ohne Grenzen –mezinárodní projekt – 5A – 10/23- pořádá Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/cz/cs  - L. Homolová

Den jazyků s Goethe Institutem – 2B4 - 10-11/23 https://www.goethe.de/ins/cz/cs   L. Homolová

Soutěž prezentací se Svazem Němců Těšínského Slezska – 3. a 4.ročníky,7A,8A – 12/23, organizuje škola, vyučující němčiny 

Překladatelská soutěž ostravské univerzity – zájemci  z vyššího gymnázia- 1/24 - https://www.osu.cz  K. Rozbrojová

Olympiáda v NJ – jednotlivci podle kategorií – 2/24, školní kolo organizují vyučující NJ

Olympiáda v NJ - okresní kolo organizuje naše škola spolu s JUVENTUS Karviná – nejlepší ze šk.kola – www.juventus.cz  , K- Onderková

Recitačně-pěvecká soutěž pro druhé cizí – organizuje škola, zájemci – 4/24- vyučující NJ

Soutěž reálií německy-mluvících zemí –tercie,kvarta – asi 5/24-pořádá ZŠ Mládežnická  https://www.mladezka.cz  , K.Rozbrojová


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Lucie Homolová
Nj, M, Aj
Mgr. Kateřina Onderková
Nj, D
Mgr. Kamila Rozbrojová
Cjl, Nj

Související aktuality

Německý Eintopf

7. 4. 2024 | Aktivity studentů 13×

Němčináři 2A4 a 2B4 si v úterý 26.3. vyzkoušeli, jak se vaří v naší kuchyňce. A aby byli styloví, rozhodli se pro nejtypičtější německé jídlo, kterým je právě...

Senzační úspěch našeho němčináře

7. 4. 2024 | Aktivity studentů

Velkého úspěchu v krajském kole Soutěže v německém jazyce dosáhl žák 4A Radek Neuwirt, který vybojoval 2.místo!

Němčina v Heidelbergu ? – Proč ne?

12. 3. 2024 | Informační sdělení

Němčina v Heidelbergu? O této otázce mohli přemýšlet němčináři 4A4 a 4B4 po přednášce pana Horsta Elfnera z německého Heidelbergu. Přednáška, která je dalším...

Úspěch v okresním kole olympiády v německém jazyce

11. 3. 2024 | Soutěže 12×

Na konci února pořádala naše škola již tradičně okresní kolo olympiády v německém jazyce. Předmětová komise německého jazyka mohla letos pro pořádání akce...

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů