Předměty

Fyzika

Vyučovací předmět fyzika patří mezi přírodní vědy, v něm se žáci seznámí se základními poznatky z fyziky, učí se poznávat fyziku jako součást každodenního života, poznávat přírodní jevy a souvislosti mezi nimi a zároveň se učí vysvětlovat tyto přírodní jevy na základě vědeckých poznatků.

Všichni žáci se fyzice povinně vyučují v 1. - 7. ročníku osmiletého studia a 1. - 3. ročníku čtyřletého studia.

Pro zájemce o hlubší a rozšířené studium fyziky je v předposledním studijním ročníku otevřen dvouletý volitelný předmět a v posledním ročníku jednoletý volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky. Dvouletý seminář je určen pro zájemce o fyziku, kteří budou studovat vysoké školy technického a přírodovědného typu.

Jednoletý seminář je zaměřen na žáky připravující se ke studiu na lékařské, farmaceutické, fyzioterapeutické a veterinární fakulty.

V 1. – 4. roč. osmiletého studia má fyzika časovou dotaci 2 hodiny týdně.

V 5. – 7. ročníku osmiletého studia a v 1. – 3. ročníku čtyřletého studia je týdenní hodinová dotace: 2 hod. – 3 hod. (1hodina půlená) – 3 hod. (1 hodina půlená).

Převážná část vyučovacích hodin probíhá v odborné učebně vybavené laboratorními stoly a interaktivní tabulí.

V 1. – 4. roč. osmiletého studia používáme učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství FRAUS, v 5. – 7. ročníku osmiletého studia a v 1. – 3. ročníku čtyřletého studia doporučené učebnice Fyzika pro střední školy I. a II. díl nakladatelství Prometheus. Podpůrným materiálem pro výuku jsou prezentace, které jsou průběžně umísťovány na disk: výukové materiály.

Přehled soutěží a olympiád pro školní rok 2023-2024

Fyzikální olympiáda, více info na odkazu FO:,  Termíny FO: Kategorie EF - ŠK do 24. 2. 2023, OK 20. 3. 02023, KK 11. 4.2024, kategorie D, C, ŠK 27.3., KK zatím nebyl uveden 

Tradiční je také zapojení našich studentů do Fyziklání a Fyziklání on-line.

Zájemci mohou vypracovat úkoly archimediády

Soutěže pro žáky nižšího gymnázia: 

astronomická olympiáda,  výfuk,  náboj 

Vzhledem k aktuální nabídce pořádáme exkurze, tradičně – Fyzikální kaleidoskop v Olomouci a přednášky organizované skupinou ČEZ.

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Dana Pazdziorová - pazdziorova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Dana Pazdziorová
Fy, Ch
Mgr Petr Šupol
Fy, M, Tv
PaedDr. Jiří Wojnar
Fy, M

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů