Předměty

Estetická výchova

Estetická výchova zahrnuje výchovu výtvarnou a hudení. 
Hodiny jsou koncipovány především prakicky, aby se žáci naučili tvořit vlastní výtvarná díla a pracovat s hudbou ve formě zpěvu a hry na dostupné hudební nástroje. 
Estetická výchova poskytuje žákům možnost vlastní tvorby vycházející z jejich individuálního výrazového projevu. Rozvíjí tvořivost, zrakovou představivost, fantazii a kultivuje smyslové vnímání.  Obohacuje schopnost symbolického vyjadřování a komunikace. Poskytuje žákům prostředky k objevování komplexních hodnot, jako je harmonie, uměřenost a integrita. Vytváří podmínky pro psychosociální poznávání a sebepoznávání, motivuje k objevování a zkvalitnění hodnotových vztahů k lidem, sobě samému, přírodě, umění a věcem. Aktivuje a rozvíjí zájem o umění a prohlubuje kulturní rozhled.
Obsah učiva je vymezen třemi základními okruhy: 1. tvorba, 2. recepce, 3. setkávání s uměním.
Výuka probíhá od primy po sextu na víceletém gymnáziu a v 1. a v 2. ročníku čtyřletého studijního programu, kdy si žáci volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.
Výuka je realizovaná v odborných učebnách - konkrétně ve velmi dobře a moderně vybyvané hudebně a taktéž v praktickém ateliéru. 
Vyučujicí estetické výchovy se snaží o obohacení výuky návštěvou výstav, divadelncích představení a koncertů. 

Složení komise

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Magdalena Hochfeld
Z, Rj, Vv
Mgr. Boris Hrubeš
Cjl, D
Mgr. Kateřina Onderková
Nj, D
Mgr. Petr Špalek
Hv

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů