Předměty

Biologie

Zobrazit aktuality k předmětu

Biologie je na našem gymnáziu povinně vyučována ve všech ročnících kromě ročníku maturitního. Zaobírá se zejména studiem oborů botaniky, zoologie, biologie člověka, ekologie, genetiky a geologie. Výuka je zpestřena laboratorními cvičeními, přírodovědnými vycházkami a tematickými exkurzemi.

V předmaturitním a maturitním ročníku nabízíme volitelné semináře: Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika a Seminář z biologie.

Vyučujeme s pomocí učebnic vydavatelství FRAUS (nižší gymnázium) a učebnice Biologie autorů Jelínek – Zicháček (vyšší gymnázium).

Studentům s hlubším zájmem o obor zprostředkováváme účast v soutěžích, zejména v biologické, ekologické či chovatelské olympiádě, v soutěži Geologické kladívko, v soutěži Velká cena ZOO, Soutěži mladých zoologů a dalších.

NABÍDKA  PRO  NADŠENCE  O PŘEDMĚT BIOLOGIE: 

SEMINÁŘE: 

Interaktivní biologický seminář (IBIS)                                    http://ibis.sci.muni.cz  

  • korespondenční kurz pro nadšené středoškoláky, které baví biologie a přírodní vědy obecně. Jsi na střední škole a chystáš se maturovat z biologie? Chceš se hlásit na vysokou na přírodovědný obor nebo medicínu, farmacii či veterinu? Baví tě biologie a rád objevuješ nové věci? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Pak je IBIS určený právě Tobě!   

geologický korespondenční seminář KAMENOŽROUT   http://kamenozrout.cuni.cz/korespondencni-seminar

https://www.prirodovedci.cz/storage/images/300x230/3022.jpg

  • Úlohy korespondenčního semináře jsou určené středoškolákům, avšak zapojit se mohou všichni geologičtí nadšenci každého věku Úlohy vycházejí v zimním a letním kole (na odevzdání mají řešitelé zpravidla čtyři měsíce). 

 

biologický korespondenční seminář BIOZVĚST                  http://biozvest.arach.cz/ 

  • Korespondenční seminář je určen všem řešitelům, kteří nenastoupili do vysokoškolského studia. Probíhá formou čtyř serií úloh, které Vám v průběhu roku zašleme, a Vy budete mít vždy dva měsíce na odeslání řešení. Poté Vám zašleme autorské řešení spolu s Vašimi výsledky.

Arachne                                                                                             http://arach.cz
 
Letní 14 denní odborné soustředění pořádané Univerzitou Karlovou v Praze, Přírodovědeckou fakultou v různých místech České republiky zaměřené nejen na biologii (přednášky, praktika, exkurze), ale bohaté také na zážitky, hry, relaxaci a poznávání nových kamarádů.

SOUTĚŽE

Biologická olympiáda                     https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

  • předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol.

Soutěž mladých zoologů v ZOO   http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/souteze/ 

  • tradiční vědomostní soutěž pro žáky 6. - 9. tříd základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Soutěží pětičlenná družstva. Návštěva ZOO zdarma. Soutěží se na určité předem dané téma.

Soutěž mladých zoologů 2023 (listopad 2023) - Evropské šelmy
 Velká cena zoo 2024 (březen 2024) - Madagaskar

Ekologická olympiáda                     https://ekolympiada.cz/

  • porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
  • Téma 29. ročníku je Zemědělství, potraviny a změna klimatu 

Zlatý list     http://www.zlatylist.cz/

  • tradiční přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia
  • soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí  hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu, není však podmínkou.
  • můžeš řešit praktické korespondenční úkoly.

Geologické kladívko                        http://geologie.vsb.cz/gp/skoly/index.php

studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, Tato soutěž s geovědní tematikou je v našem kraji ojedinělou vědomostní soutěží, kde si žáci a studenti mohou ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody.                        

Příroda objektivem                          http://www.ekosouteze.cz/

Pro všechny obdivovatele přírody a lovce co nejlepších snímků. Fotosoutěž je určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii „C“ soutěží podporovaných MŠMT).Složení komise

Předseda komise: Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. - szotkowski@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jana Chmielová
Bi, Ch
Mgr. Lenka Kolosová
Bi, Z
Mgr. Kateřina Šigutová
M, Bi
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Bi, Ch

Související aktuality

Kvartáni již potřetí zvítězili v ZOO

29. 11. 2023 | Soutěže

Družstvo kvarty ve složení : Mariana Kolářová, Radek Neuwirt, Tereza Mahdalová , Veronika Holoušková a Jakub Polák již potřetí za sebou obhájilo prvenství v...

Výukový program Šelmy v ZOO Ostrava

2. 11. 2023 | Aktivity studentů

Koncem října a první listopadový den se prima se sekundou a tercie s kvartou vypravily do Zoologické zahrady Ostrava na Výukový program Šelmy.

VÝLET PRIMY DO „THAJSKÉ DŽUNGLE“

30. 10. 2023 | Aktivity studentů

V říjnu jsme se s primou vyrazili poznávat do Mostů u Jablunkova.

Sexta mezi masožravkami

13. 10. 2023 | Exkurze

12.10. jsme si ráno odskočili do botanické zahrady OU.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů