Předměty

Biologie

Biologie je na našem gymnáziu povinně vyučována ve všech ročnících kromě ročníku maturitního. Zaobírá se zejména studiem oborů botaniky, zoologie, biologie člověka, ekologie, genetiky a geologie. Výuka je zpestřena laboratorními cvičeními, přírodovědnými vycházkami a tematickými exkurzemi.

V předmaturitním a maturitním ročníku nabízíme volitelné semináře: Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika a Seminář z biologie.

Vyučujeme s pomocí učebnic vydavatelství FRAUS (nižší gymnázium) a učebnice Biologie autorů Jelínek – Zicháček (vyšší gymnázium).

Studentům s hlubším zájmem o obor zprostředkováváme účast v soutěžích, zejména v biologické, ekologické či chovatelské olympiádě, v soutěži Geologické kladívko, v soutěži Velká cena ZOO, Soutěži mladých zoologů a dalších.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. - szotkowski@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Jana Chmielová
Bi, Ch
Mgr. Lenka Kolosová
Z, Bi
Mgr. Kateřina Šigutová
M, Bi
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Bi, Ch

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů