Předměty

Španělský jazyk

Výuka španělského jazyka probíhá v 2. - 8. ročníku osmiletého studia a v 1. - 4. ročníku čtyřletého studia. K dispozici máme jazykové učebny vybavené multimediální technikou, díky které žáci získávají klíčové kompetence, jako je kompetence komunikační a kompetence v oblasti digitálních technologií. Kromě učebnic řady Aventura žáci během výuky používají doplňkové materiály, jako jsou časopisy, pracovní listy, myšlenkové mapy a interaktivní aplikace.

V rámci studia španělského jazyka se pořádají organizované zájezdy do Španělska, kde studenti rozšiřují své teoretické znalosti o španělské kultuře o praktické zážitky a zkušenosti.

Žáci se účastní také soutěží, jako je španělská olympiáda nebo překladatelské soutěže organizované univerzitami celé České republiky.

 

Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Kamila Rozbrojová - rozbrojova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Markéta Junková Kotková
ZSV, Šj
Mgr. Adrián Pustówka
D, Šj

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů