Semináře - předposlední ročník

Společenskovědní seminář

Seminář je vhodný pro zájemce o společenské vědy. Žáci získají základní přehled o moderní politologii, prohloubí si znalosti politické ekonomie a naučí se základy religionistiky. Hlavním cílem semináře je získat všeobecný politický a kulturní rozhled.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Pavel Krč
D, ZSV, IVT