Semináře - předposlední ročník

Seminář a cvičení z chemie

Seminář z chemie v septimě a třetím ročníku je určen pro studenty, kteří projevují větší zájem o tento vědní obor. Studenti si zde prohlubují a rozšiřují znalosti nad rámec běžných vyučovacích hodin. Rovněž v tomto semináři získávají studenti možnost se zdokonalit v praktických dovednostech v rámci laboratorních prací, které jsou součástí semináře.

Složení komise

Mg. Alena Adámková - adamkova@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Bi, Ch