Semináře - předposlední ročník

Právo

Seminář je určen pro ty, kteří chtějí porozumět právu, chtějí znát český právní řád a chtějí se umět orientovat v právních otázkách. 

Seminář se věnuje teorii i praxi. Odborný výklad teorie jednotlivých právních odvětví je provázen studiem textu zákonů a judikatury,  žáci sepisují žalobu, občanskoprávní smlouvy, učí se vyplnit daňové přiznání,  vše je doplňováno množstvím konkrétních příkladů z právní praxe. 

Pro výuku žáci potřebují aktuální Ústavy ČR, Trestního a Občanského zákoníku, učebnice nepoužíváme. 

Součástí výuky bývají i náslechy u soudů a exkurze u soudů vyšší instance, například Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. 

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
PhDr. Hana Čížová
Cjl, ZSV, D