Semináře - předposlední ročník

Humanitní propedeutika

Humanitní propedeutika je seminář, který nabízí vhled do společenskovědních oborů, zejména do sociologie, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Zabývá se vybranými tématy z těchto oborů, které mají vést žáka k orientaci v odborných zdrojích a k osvojení si základních odborných termínů s cílem vzájemně je nezaměňovat, k sebepoznávání a sebepochopení, k dovednosti verbalizovat své myšlenky a k zvládání trémy při hlasitém slovním projevu před posluchači.

Tento seminář je určen zájemcům o vlastní seberozvoj a žákům,  kteří zvažují studium na VŠ se zaměřením na psychologii, sociologii, pedagogiku, speciální pedagogiku, předškolní pedagogiku, sociální práci, vychovatelství, humanitární studia apod.

Složení komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Krč - krc@gsh.cz

Učitel
aprobace
e-mail
Mgr. Alena Fialová-Kotterbová
Tv, ZSV